Neuzvaramais gaismas ierocis

Jautājums: Kāda pašanalīze jāveic, lai atklātu sevī vairāk tukšu vēlmju?

Atbilde: Vispirms jānoskaidro nevis savas tukšās vēlmes, bet Radītāja dižums. Pastāvīgi jāvirzās turoties pie labās līnijas. Nav jākritizē sevi bez vajadzības, nevajag sevī rakņāties un meklēt, kur nokrist. Ja es tā daru, tas nozīmē, ka pūlos tikt sevī skaidrībā bez gaismas palīdzības. Taču bez gaismas es neko nevaru  noskaidrot.

Pastāvīgi jātiecas uz labo līniju, uz gaismu, uz Radītaja dižumu, uz saplūsmi – maksimāli, cik vien tas ir iespējams. Turklāt tā rezultātā, ka es uz to tiekšos, mācoties, nodarbojoties ar izplatīšanu, piedaloties grupā – es sākšu atklāt, cik lielā mērā pats uz to neattiecos. Tā jau būs ļaunuma atklāšana, kuru man paudīs gaisma, nevis mana personīgā rakņāšanās sevī, kas ļauj man redzēt visu, kas ienāk prātā.

Virzība uz priekšu un ļaunuma atklāšana noris pateicoties tieksmei uz labo, uz gaismu. Tikai ar gaismas palīdzību es veicu visas šīs noskaidrošanas. Es pats necīnos ar savu ļaunumu! Es nerīkojos kā varonis līdzīgi šīs materiālās pasaules kareivim.

Mana pārvarēšana ir tajā apstāklī, ka tā vietā, lai cīnītos ar ļaunumu tiešā veidā, – es vēršos pie gaismas un Radītāja, lai Viņš palīdzētu man tikt skaidrībā ar manu ļaunumu un ar to cīnītos. Radītājs cīnīsies par mums, bet mēs tikai paceļam Viņam pretī rokas. Tā noris Radītāja karš ar Amaleku un vispār jebkura cīņa ar egoismu.

Radītājs saka: „Dosimies pie Faraona, jo es nocietināju viņa sirdi!” Radītājs vienmēr pats iet karā, cīnītājs – tas ir Viņš, nevis cilvēks. Turpretim cilvēkam gluži otrādi pastāvīgi jānoskaidro pareizais pieejas punkts, lai atrastos starp labo un ļauno, virzot un nodibinot starp tiem pareizas attiecības šajā karā. Taču viņš pats nekaro.

Tā ir ļoti liela un izplatīta daudzu skolnieku kļūda, un viņus ļoti grūti pārliecināt, ka vīrišķība nav tajā, lai pats pārvarētu savu egoismu, bet tajā, lai piesaistītu gaismu, kas cīnīsies un uzvarēs ļaunumu. Tam nepieciešama liela pieredze.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 29.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: