Augšupeja no nulles punkta

Šodien ar savu apvienošanos mēs veidojam vēsturi. Mums viss ir pirmoreiz. Līdz šim laikam paaudzes garīgi lejup nāca: no Radītāja atklāsmes Ādamam, caur Ābramu, Mozu utt. – līdz Rabašam. Kopumā šis process tiek dēvēts „paaudžu lejup nākšana”. Turpretim mēs pirmoreiz vēsturē atrodamies pilnīgā atrāvumā, bez jebkādas priekšdarbu bāzes. Mēs uzsākam augšupeju no nulles.

Pabeigts iepriekšējais attīstības posms. Nolaišanās no augšienes lejup, pasauļu, parcufim un sfirot lejup nākšana, Ādama Rišona dvēseles sašķelšanās – tas viss ir beidzies. Kā sacīja Bāls Sulams, no 1995. gada mēs uzsākām savu atceļu.

Mūsu stāvoklim nav piemēru pagātnē. Nav analogu, kas norādītu, kā šodien rīkoties. Turklāt visās iepriekšējās paaudzēs bija kāda pagaisma, bija sajūta, saikne ar garīgo. Turpretim mēs atrodamies pilnīgā atrāvumā.

Taču no otras puses, mums ir liels atbalsts no augšienes, lai sāktu augšupeju. Visa sistēma mums palīdz, un liek uz mums cerības. Lūk, tāpēc sašķelto dvēseļu daļas, kurām nebija pat mazākā saikne ar garīgo, pēdējo gadu gaitā sāka satuvināties ar šo ideju un kaut ko saprast. Mēs veicam savas darbības saskaņā ar garīgajām darbībām, tādā veidā atmodinām gaismu.

Jautājums: Kas ir jāizdara manai paaudzei?

Atbilde: Jāizzina krīze. Mēs iepazīstamies ar to garīgā veidā, uzdodot sev jautājumu par dzīves jēgu. Turpretim visa pasaule to izzina materiālā veidā: cilvēks nav apmierināts ar savu dzīvi, un tas arī ir sava sava veida jautājums par tās jēgu, tikai citā līmenī.

No tā mēs visi sākam – redzot, ka attiecībā uz krīzi atbildes nav ne materiālajā, ne garīgajā griezumā. Tādā veidā visai cilvēcei, kas dalīta tajos, kuri tiecas taisni pie Radītāja („Israēls”) un pasaules tautās, sevi ir jārealizē.

Mēs dzīvojam unikālā laikā un nesaprotam, ka Radītājs burtiski „baro mūs no karotes”. Viņš nevar atklāties uzreiz, jo tas izjauks visu darbu, tas būs pretstatā Dabai, izjauks līdzsvara un īpašību līdzības likumu. Viņš atklāsies, kad pacelsim augšup MAN, lūgumu par labošanos.

No 6. nodarbības Aravas kongresā, 25.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: