Ciešanas, lai dzīvotu

Jautājums: Kā iespējams atteikties no pasaulīgajiem baudījumiem, ja cilvēks vēl nesajūt baudu atdeves vēlmē?

Atbilde: Mēs redzam, ka cilvēce visus šos stāvokļus iziet piespiedu kārtā. Tāds ir mūsu egoistiskās attīstības rezultāts, kurš noved cilvēkus pie vilšanās un depresijas, pie alkoholisma, narkotikām, pašnāvībām.

Mēs dzīvojam tikai pateicoties instinktīvām, dzīvnieciskām bailēm no nāves, kas dotas mums tādēļ, lai mēs spētu sasniegt mērķi. Šīs bailes mūs tur savās rokās un valda pār mums. Ja nebūtu to varas, mēs veiktu pavisam citus aprēķinus.

Daba ar nolūku tā iekārtoja, lai mēs justos kā nāves baiļu vergi un turētos pie dzīvības jebkurā, pašā briesmīgākajā stāvoklī. Cilvēks ir gatavs atdot visu savas dzīvības vārdā, kaut arī pati šī dzīvība nav tā vērta. Taču mēs tādā veidā darbojamies neapzināti, instinkta vadīti, kas ielikts mūsos speciāli, lai tieši ciešanu un smagu aprēķinu ceļā, mēs tomēr virzītos uz mērķi.

Kaut arī līdzās tam izejam tādus stāvokļus, kuros mums nav nekāda attaisnojuma, lai vēlētos dzīvot. Taču mums to uzliek par pienākumu radījuma mērķis, un tāpēc Radītājs ar nolūku iedzīvināja visos radījumos dzīvnieciskas bailes, kas liek cīnīties par savu dzīvību. Tāpēc, ka pašas dzīvības jēdziena vērtība mums stāv augstāk par jebkurām ciešanām.

Tas viss paredzēts tam, lai mēs varētu izdzīvot, un smagu egoistisku aprēķinu ceļā tomēr nonāktu pie lēmuma, ka nav vērts gaidīt nāvi, kura mūs atbrīvos no ciešanām, kuras sajūtam savā egoistiskajā vēlmē, bet to var nomainīt pret citu vēlmi – atdeves vēlmi.

Un tad atdeve, savienošanās ar citiem jau neliksies mums sliktāka par nāvi un nešķitīs nesasniedzama un nereāla. Tieši tāpēc, ka mēs tik daudz esam cietuši sava egoisma dēļ, mēs varam tagad veikt aprēķinu un piekrist, ka ir iespējams sasniegt atdeves vēlmes. Turpretim ciešanas mums var tikai palīdzēt – tā mēs virzamies uz priekšu.

Šie spēki cīnās cilvēka iekšienē, bet viņš – tikai tā vieta, kur notiek šis karš. Viņam atliek tikai šo spēku cīņas rezultāts, tas arī tiek dēvēts par dzīves gudrību, kuru cilvēks iegūst par tādu cenu.

No nodarbības pēc raksta no grāmatas „Šamati”, 02.03.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: