Bruņas pret egoismu

Garīgajā darbā pastāv dažādi „tiesneši un uzraugi”. Tie darbojas līdz pirmā ekrāna iegūšanai, kas dēvēts par mahsoma sķērsošanu. Šie tiesneši un uzraugi strādā tiešā un atgriezeniskā veidā, tas ir, palielina mūsu vēlmi baudīt, it kā piespriežot cilvēkam lielāku sodu. Turklāt cilvēkam virs tā ir jāpaceļas un jāiesniedz sava „nopelna” attaisnojums, kas parāda, ka viņš vēlējās norobežoties no šī egoisma.

Nav vienkārši uz to aizvērt acis, bet tas ir jāapzinās, līdz sapratīs, ka jāraida lūgšana pēc palīdzības, jāpaceļ augšup MA”N. Tapēc, ka no dziļa egoisma pagraba nav iespējams aizbēgt pašam, bet tikai tajā mērā, kādā cilvēks vēršas ar lūgšanu, uztverot to kā cietumu. Un tad viņs sāk lūgt, lai viņam palīdzētu no tā iziet.

Pēc tam, šīs pasaules ciešanu un pagraba tumsas sajūtas vietā, viņam dod baudījumus, lai viņš nevēlētos iziet no šī pagraba. Viņš paliek egoistiskajā pagrabā, kurš piepeši viņam šķiet kā bagāta pils, vienkārši paradīze, un liekas, kamdēļ būtu vajadzīgs kas vēl? Tā veicina cilvēka izaugsmi, piedāvājot viņam visu, ko viņš vēlas: „Vēlies, saņem visus nākamās pasaules dārgumus šajā pasaulē – visu, izņemot vienotību ar pārējiem, kas ļauj saplūst ar Radītāju”.

Tā kārdina cilvēku un ir jāsaprot, ka arī šis pārbaudījums nāk no tiesnešiem un uzraugiem, lai gala rezultātā nodrošinātu viņam vajadzību pēc ekrāna, kas ļaus viņam iziet no pagraba, aizsargājoties ar bruņām, ekrānu no sava ego un egoistiskajiem baudījumiem

Kas ir cilvēks: tā ir liela vēlme, kuru mēs attēlojam kā tilpni, bet virs tās lielu baudu. Viss jautājums tikai tajā, vai tilpnei ir ekrāns, kas norobežo vienu no otra: lielu vēlmi, badu, aukstuma, tumsas, bezspēka sajūtu vēlmē baudīt, – bet virs tās visus baudījumus. Kā cilvēks var noturēties tam pretī? Vai nu viņš tās paņems, vai arī palūgs tās nosegt ar ekrānu, piepildīties tieši no saplūsmes ar Radītāju.

Viss mūsu darbs īstenojas ar tiesnešu un uzraugu starpniecību. Pastāv vairums darba veidu, par kuriem var ilgi stāstīt, taču aicinu – izzināsim tos reālajā dzīvē.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 21.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: