Mīlestības tilts pār egoisma bezdibeni

Rabīns Elimeleks no Liženskas „Gaismeklis un saule”: Galvenais – apvienoties ar katru no biedriem mīlestībā, vienotā sirdī, kalpot Radītājam, sniegt savstarpēju atbalstu, izveidot starp mums saikni un saliedēties viens otrā ar sirdīm, lai kļūtu kā viens veselums un kalpotu Radītājam ar visu sirdi.

Kopumā viss mūsu darbs nonāk pie vienas darbības – apvienoties kā viens cilvēks ar vienu sirdi, „saliedēties viens otrā ar sirdīm, lai kļūtu kā viens veselums un kalpotu Radītājam ar visu sirdi”. Tādā veidā mēs izlabojam sašķelšanos, kas tika īstenota ar nolūku, lai mēs atklātu visu mūsu nošķirtības pakāpi un uzbūvētu tai pāri mīlestības tiltu.

Tieši tādā veidā strādājot ar šķēršļa starpniecību, kas dots no augšienes, tilta augstumā, kas stiepjas pāri mūsu egoisma bezdibenim, mēs formējam mūsu kopīgo garīgo parcufu un atklājam tajā savu mūžīgo realitāti, kurā dzīvosim laiku laikos.

Tāpēc ceļā mēs saņemsim arvien vairāk triecienu no nošķirtības un virs tās veidosim mīlestības saikni, savstarpējā galvojumā, vienotībā un viens otru savstarpēji papildinot, līdzīgi integrālās sistēmas labi noskaņotam mehānismam. Katru reizi mums jātiecas uz pilnību. Mums atklāsies bojājumi un arvien jaunas detaļas, kuras nepieciešams pievienot mūsu sistēmai, lai tā kļūtu pilnīga. Tostarp mēs būsim priecīgi, ja varēsim atrast un izlabot šīs detaļas, jo visi labojumi noved mūs pie patiesas pilnības.

Jāpriecājas ļaunuma atklāšanai. „Esmu jautrs un priecīgs par atklātajiem trūkumiem un tiem, kuri atklājas, – raksta Bāls Sulams 5. vēstulē. – Kaut arī kurnu un nožēloju par trūkumiem, kuri līdz šim brīdim nav atklājušies un vēl atklāsies, – ņemot vērā, ka slēpts trūkums ir bezcerīgs”. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai trūkumi atklātos. Un tie ir jāpieņem ar prieku.

Ja cilvēks ir pareizi savienots ar grupu, visus šķēršļus, problēmas un grūtības viņš pieņem ar prieku, jo saprot: ja tos pārvarēt, ja virs tiem izveidot pareizu saikni, tad pār ļaunumu viņam atklāsies zināšanas, gudrība, mīlestība. Atbilstoši ļaunuma bezdibeņa dziļumam viņš sasniedz garīgo augstumu un izzina mūžīgo Radītāja pasauli.

No nodarbības par tēmu „Padomi pirms Aravas kongresa”, 19.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: