Pasmaidi biedriem

Rabašs „Šlavei Sulam”, 1984. g., 4. raksts „Cilvēk, palīdzi tuvākajam”: Cilvēks var palīdzēt citam, kad redz, ka otrs atrodas grūtsirdībā. Sacīts: „Cilvēks nevar sevi pats atbrīvot no cietuma”, taču tieši biedrs spēj izraisīt viņā gara pacēlumu.

Citādi sakot, biedrs palīdz viņam pacelties no stāvokļa, kurā tas atrodas, uz dzīves gara stāvokli. Un viņš no jauna sāk iegūt pārliecības spēku dzīvē un bagātumā. Un sāk ceļu, it kā viņa mērķis tagad būtu viņam pietuvojies.

Rabašs, 34. vēstule: Tas kurš dodas uz priekpilna notikuma svinībām pie sava biedra, neveic aprēķinu attiecībā uz sevi – vai viņam ir garastāvoklis, vai nav, – bet viņam jādala biedra prieks. Un nedrīkst rādīt biedram dusmīgu seju, bet jāsmaida.

Cilvēkam ir jāredz, ka biedri jau sajūt vienotību. Ja viņš veido loku, ja meklē saikni ar grupu, ja vēlas tajā atrasties, tad iegūst prieku un spēkus – negatīvus un pozitīvus. Viss nonāk pie viņa ar vajadzīgo spēku un pareizā dozējumā, lai savstarpējā iekļaušanās ar biedriem viņš atklātu Radītāju.

Apvienība ar biedriem – nepieciešams nosacījums palīdzības saņemšanai. Tikai nevajag domāt, ka viņiem pašiem pie manis jānāk. Sakumā (a) es vēršos pie viņiem, bet pēc tam jau saņemu no viņiem spēkus (b):

a – iekļaušanās grupā;

b – spēku saņemšana.

No nodarbības par tēmu „Padomi pirms Aravas kongresa”, 19.02.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: