Vienā saiknē ar visu cilvēci

Jautājums: Cik lielā mērā ir svarīgi tuvākā laikā paredzētie kongresi ne tikai mums, bet galvenais – pasaulei?”

Atbilde: Jāņem vērā, ka katrs kongress mums jāizmanto piecdesmit uz piecdesmit, tas ir, jāvirzās augšup, pie Radītāja, pie atdeves un mīlestības īpašības un vienlaikus – lejup, pie visiem pārējiem 99%. Mums, principā, jāsatuvina starp mums tas viss kopā un jāatgriež vienotā veselumā. Tas mums ir jāizdara.

Tāpēc jebkurā kongresā mēs runāsim arī par mūsu virzību uz priekšu, augšup un par mūsu virzību lejup, pie visas cilvēces, jo viens bez otra nav iespējams.

Mēs saņēmām kabalas atklāšanu, apvienošanās nosacījuma atklāšanu, garīgās īpašības sasniegšanu, jo mums jāveicina visu pārējo apvienošanās, jāatbrīvo no tā stāvokļa, kurā pašlaik atrodas cilvēce. Tāpēc mēs esam tādi, pretējā gadījumā mums to nebūtu devuši.

Mēs savienojam visu cilvēci: 99% un Radītāju. Un mums nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst ne par vienu, ne par otru.

Savstarpēji – mums jāvirzās uz priekšu, lai sasniegtu atdeves un mīlestības īpašību, lai kļūtu par vienotu veselumu. Šim nolūkam mums nepieciešama saikne ar Radītāju. Tas viss tikai tam nolūkam, lai novestu cilvēci pie tāda paša stāvokļa.

Tieši tāpēc, ka egoisms un krīze atklājās pasaulē pietiekamā pakāpē, mums deva iespēju savstarpēji savienoties, strādāt ar grāmatu, saprast metodiku, atklāt pasauli un tādā veidā virzīt to uz priekšu. Mēs eksistējam tikai šim nolūkam.

Mēs esam Galgalta Einaim (G”E), bet visa cilvēce – AHAP.

Ja mēs virzīsimies uz priekšu, tad spēsim sasniegt tikai mazu gaismojumu.

Mūsu virzībai uz priekšu jābūt sekojošai: mums jāvirzās pie Radītāja, bet Radītājs mūs nolaidīs lejup, pie cilvēces. Pēc tam mēs vēl nedaudz pavirzīsimies pretim Radītājam un atpakaļ – pie cilvēces.

Un tā pārmaiņus, pretējā gadījumā Galgaltai Einaim nebūs kelim/ tilpņu, nebūs vēlmju, jo tai nav vēlmes avijut/ slāņa.

Viss avijuts nāk no AHAP, no cilvēces. Tādēļ mums no šejienes kā no Ēģiptes jāpaņem viņu kelim un „jāvelk” sev līdzi. Savienojoties ar viņiem un sākot „pārvilkt” viņu avijut, mēs sāksim virzīties uz priekšu ar lejupejas un augšupejas palīdzību. Un tā pastāvīgi – pa apli, līdz novedīsim visu cilvēci pie saiknes ar Radītāju.

No virtuālās nodarbības, 29.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: