Monthly Archives: februāris 2012

Eiropas septiņi grēki

Viedoklis („Die Zeit”, Vācija): Egoismā apsūdzētie, kas kaitē sabiedrībai

Slēpšana: Šveice

Vienā Šveicē ES pilsoņu kontos ieguldīti 1560 miljardi eiro, Lielbritānijā ieguldīti 1400 miljardi, Luksemburgā – 440 miljardi, Lihtenšteinā – 78 miljardi. Visas šīs valstis palīdz izvairīties no nodokļiem. Tās izsūc citu valstu nacionālo īpašumu un dzīvo uz procentiem.

Tās visas labprāt skandē par Eiropas solidaritāti.

Lepnība: Francija

Valsts nevēlēšanās izvietot ražošanu attīstības valstīs. Valsts protekcionisms palielinās cīņas vārdā par eksporta mazināšanu. Elizejas pils kā politisko ieroci izmanto savu varu pār koncerniem. Tajā laikā, kad francūžiem neizdodas gūt sekmes saviem spēkiem, Francijas politiķi – pārliecināti eiropieši. (vairāk…)

Izlem, kurš valdīs pār tevi

Mums nākas mērot ilgu ceļu noskaidrošanās. No radīšanas sākuma un līdz nobeigumam – tas viss ir tikai vienas vēlmes baudīt noskaidrošanas attiecībā pret Dodošo, Avotu, Radītāju.

Šo noskaidrošanu daļu mēs veicam neapzināti, zemāk par savu sajūtu un sapratni, kā sagatavošanās tām noskaidrošanām, kas atnāks vēlāk, un pieprasīs apzināšanos un izjūtas. Līdzīgi tam kā aug mazs bērns vai notiek jebkura cita attīstība. Nepieciešams iziet vairums darbību, visus iespējamos aprēķinus un tajos palikt, līdz pēkšņi sāksi just, ka rodas jauns jutības, noskaidrošanas līmenis, un tādā veidā tu pacelies augšup uz nākamo pakāpi.

Taču pēc tam visa jaunatklāsme it kā izdzēšas, aizmirstas – mēs pie tās pierodam, bet pieradums notrulina garšas izjūtu. Un mēs no jauna pūlamies izrauties uz priekšu, cik vien tas ir iespējams, līdz šajā neapzinātajā stāvoklī atkal dzimst jaunas sajūtas, secinājumi. (vairāk…)

Garīgā bagātināšanās materiālās vietā

Viedoklis (А.Voins, matemātiķis, filozofs, Starptautiskā filozofijas institūta vadītājs): Kas mums būtu jādara, lai uzlabotu cilvēces globālās krīzes situāciju? Mēs nonākam pie vienas no galvenajām globālās krīzes izpausmēm – pie konflikta starp tautām, kuras atdalītas viena no otras ar atšķirīgo izpratni par morāli, par to, kas ir labi un kas – slikti.

Tomēr, vai iespējams ietekmēt vērtību sistēmu? Tieksme iegūt sev vairāk taču ir cilvēka dabā! Turklāt cilvēka dabā ir arī solidaritātes ar sev līdzīgiem apziņa. Un visos laikos ir bijuši cilvēki, kuri bija gatavi kalpot kopējām interesēm, pat ja personīgās intereses no tā cieta. Mainījās vienīgi to skaitliskā attiecība pret tiem cilvēkiem, kuri, nerēķinoties ne ar ko, kāroja gūt labumu tikai sev. Šī attiecība mainījās atkarībā no sabiedrībā valdošajām vērtību sistēmām, kuras tika nostiprinātas reliģiju, filozofijas, apstākļu ietekmē. Un tāds apstāklis šodien ir zinātniski tehniskais progress. (vairāk…)

Peldošā poga

Katrs mirklis, ar visu tā saturu, nāk no augšienes. Tajā viss jau iepriekš noteikts, un esmu tam pakļauts. Taču nākamais mirklis atrodas manās rokās. Es sāku noskaidrot, kas ir dzīves jēga? Vai es varu to saprast? Un pēkšņi noskaidrojas, ka to var ne tikai saprast, bet arī mainīt, – vēl vairāk, ne vienkārši mainīt, bet sasniegt uztveres, sajūtu visaugstāko pakāpi, situācijas apzināšanos un tās kontroli.

Kā? Izrādās, ka tūkstoš pogu vidū, ir viena, kura svarīgāka par visām pārējām. Tev netraucēs 999 pogas, kad nospiedīsi uz to, vienīgo. Šī poga arī ir tava brīvā izvēle. (vairāk…)

Kad atcerēsimies visu…

Jautājums: Cilvēks daudz ko nodod aizmirstībai, atstājot aiz muguras nerealizētus darbus un neizlabotus netikumus. Kā izvairīties no aizmirstības garīgajā līmenī?

Atbilde: Patreiz tas nav iespējams. Tikai gala rezultātā visi atsevišķie gadījumi uzkrāsies un novedīs pie efektīvas apkopojošas labošanās ar nosaukumu „Rav paalim u–mekabciel”.

Pēc tam, kad varēsim savākt kopā visas savas tilpnes/ vēlmes, tās vienlaikus apvienosies vienotā stāvoklī, – un tad tiks īstenota šī darbība. Tā savienos kopā visas daudzu miljardu cilvēku paaudzes un savāks visus viņu darbus vienā. Tieši tad arī pienāks pilnīgas izlabošanās laiks, kas mūs visus savienos vienā vēlmē, – pilnīgā un piepildītā ar Bezgalības gaismu. (vairāk…)

Karš pret prātu

Viedoklis (V.Bojarincevs, profesors, fizikas un matemātikas zinātņu doktors, L.Fionova, fizikas un matemātikas zinātņu doktore): Tiem, kas vēl saglabājuši spēju domāt, ir acīmredzams, ka patērētāju sabiedrība rada globālas problēmas, kas saistītas ar utilitāru attieksmi pret dabu. Zemes resursi ir ierobežoti un nespēj izturēt sabiedrības, kas dzīvo pēc barbariskiem nevaldāma patēriņa likumiem, spiedienu.

Finanšu sistēma, kas pārņēmusi vairākumu planētas valstu visas dzīves sfēras savā kontrolē, lai vairotu „globālās elites” ienākumus, ir veicinājusi nebeidzamo ražošanas un patēriņa kāpumu. Tas nonāca konfliktā ar dabas ierobežotajām iespējām, kā rezultātā tika izjaukta dabasvide. (vairāk…)

Paaudžu ķēde

Jautājums: Ko nozīmē jēdziens „mūsu dzīves iepriekšējo pārdzimšanu riņķojums”?

Atbilde: Es klāstīju par lauku, caur kuru mēs esam savstarpēji saistīti. Pārdzimšanu riņķojums nozīmē, ka no paaudzes paaudzē pāriet ģenētiskie dati, kuros pagaidām mēs atklājam tikai materiālo daļu. Taču tur atrodas iepriekšējās paaudzes jutekliskā un racionālā pasaules uztveres informācija, kura pāriet uz pēcnācējiem.

Tāpēc pat zīdaiņi jaunajā paaudzē ir iepriekšējās paaudzes rezultāts, un viņos ir viss, ko izgājušas visas iepriekšējās paaudzes. Tādā veidā caur paaudžu ķēdi notiek cilvēces attīstība. Un tieši tāpat, kā no paaudzes uz paaudzi mēs nododam materiālos tehnikas, zinātnes un mākslas sasniegumus, mēs nododam arī mūsu iekšējo juteklisko un prāta attīstību. (vairāk…)

Iekļaušanās pasaules saprātā

Jautājums: Ko nozīmē spēja „just pasauli caur visiem”?

Atbilde: Ja esmu iekļāvies citos, un sajūtu to, ko jūt viņi, domāju par to, par ko domā viņi, tad saprotams, ka man piemīt spējas, kuras vairākkārt pārsniedz parasta cilvēka spējas. Esmu daudz plašāks, spējīgs vairāk sevī ietvert. Mūsu uztvere par katru parādību ir atkarīga no parametru daudzuma, kurus mēs spējam apgūt, no ieskata rezolūcijas.

Parametru daudzums ir atkarīgs no tā, cik daudz manī ir ietverts pretēju lietu. Pateicoties kontrastam starp tām, es atšķiru atsevišķas daļas un varu no tām izveidot vairums variantus kā lego. Pie tam es saprotu, no kā sastāv šīs konstrukcijas, un ar ko viena atšķiras no citas. (vairāk…)

Baiļu un mīlestības anatomija

Zoar Grāmata. Nodaļa „Berešit” (Bereshit), 195. p.: …Augstākie Aba ve–Ima ir vārda AVAJa burts „jud” un Binas GAR īpašība, un tiek dēvēti „bailes”, bet IŠSUT ir vārda AVAJa burts „hei” un Binas ZAT īpašība, un tiek dēvēti „mīlestība”.

Tādējādi laikā, kad atnāk mohin ZON… tāpat arī no parcufa augstākie Aba ve–Ima, vārda AVAJa „jud” burti, tad tiek noteikts, ka bailes iet pa priekšu mīlestībai, jo „jud” ir bailes, bet „hei” – mīlestība. Tādā veidā bailes iet pa priekšu mīlestībai. (vairāk…)

Mācīt saudzīgu attieksmi pret pasauli

Ikvienā no mums ir tieksme uz rīcībām, kuras nav patīkamas apkārtējiem. Pareizas vai nepareizas rīcības mēs varam dalīt cilvēka darbībās attiecībā pret sevi un darbībās attiecībā pret sabiedrību.

Saprotams, ka mums jāiemāca cilvēkam nenodarīt sev kaitējumu, nenodarīt sev fizisku zaudējumu, un lai arī viņam piemīt pašaizsardzības mehānisms, tomēr tādas tieksmes viņā arī pastāv.

Un tieši tāpat mums saudzīgi jāizturas pret apkārtējo vidi. Apkārtējā vide, pirmkārt, tā ir nedzīvā, augu un dzīvnieku daba, kurā mēs dzīvojam, un kura mums ir jāsaglabā. Cilvēkam ir jāiemāca pareizi attiekties pret ekoloģiju, jo no tās ir atkarīgs mūsu uzturs, klimats, visa mūsu eksistence! Mēs dzīvojam dabas iekšienē, un mums ļoti svarīga tās augu, dzīvnieku un arī nedzīvā daļa, jo visu mēs saņemam no turienes. Tādēļ mums jāiemāca cilvēkam saudzīgi izturēties pret savu ekoloģisko vidi. (vairāk…)