Pastrādāt, lai rastos vēlme

Bāls Sulams „Zemes mantošana”: Sacīts, ka dvēseles nevar saņemt labu atalgojumu, kura dēļ Radītājs radīja dvēseles un pasauli, līdz tām neizveidosies tilpne, kas gatava saņemšanai.

Tādu tilpni cilvēks iegūst tikai ar piepūles un baušļu pildīšanas nastas palīdzību, piespiešanas un karu ar ļauno sākotni rezultātā, ar daudziem šķēršļiem un rūpestiem. Šīs mocības un pūles Torā un baušļos piešķir dvēselei tilpni, lai tā būtu gatava saņemt visus baudījumus un labumus, kuru dēļ Radītājs radīja visus radījumus.

Mēs nevaram saņemt labumu un baudu bez smaga darba. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši šis smagais darbs veido mūsos vēlmes, atbilstošas tam piepildījumam, kuru sagatavojis Radītājs. Nav iespējams iztikt bez šīm vēlmēm, bez nastas, bez smaga darba un īstām mocībām. Sacīts: „Ēd maizi ar sāli, ūdeni dzer nedaudz, guli uz zemes, dzīvo ciešanās un nodarbojies ar Toru”. Vispār ņemot, visa cilvēce iet cauri ciešanām, kas sliktākas par nāvi.

Kāpēc tā notiek? Kāpēc tikai tādā veidā mēs varam paust vēlmi, kas virzīta uz mērķi? Bez šīs vēlmes, kas iegūta iepriekš, mēs nesajutīsim mērķi, nespēsim tajā iekļauties. Iespējams mēs arī patreiz atrodamies ceļā uz mērķa sasniegšanu, taču nevaram to sajust vēlmes trūkuma dēļ? Un tādēļ nepieciešams ilgs, smags darbs, kuru pabeidzot notiks izrāviens uz priekšu, un mums atklāsies pareiza tieksme. Šī darba gaitā mēs arvien vairāk piepūlamies un mums arvien grūtāk attaisnot ceļu savās acīs, – līdz brīdim, kad beidzot mēs aizbēgsim no Ēģiptes. Taču arī nākamais etaps ne tuvu nav vienkāršs.

Kabalisti to neslēpj no mums, gluži otrādi, vēlas paskaidrot, ka mūsu darbs ir smags, un tā smagums pieaug. Negaidi, ka rīt viss piepildīsies, ja vien tu patiešām vari pievienot brīnumaino rītdienu tagadnei. Šeit viss atkarīgs no tevis.

Tātad mums „jāpilda Tora un baušļi”, proti, sevi jālabo, piesaistot gaismu, kas atgriež pie Avota, un kuras iedarbība mūs apvieno. Kabalas metodika paredzēta tieši mūsu apvienošanai. Sacīts: „Es radīju ļauno sākotni un radīju Toru kā piedevu”. Tora izlabo ļauno sākotni, tas ir, atdalīšanos, – izlabo ar vienotību un mīlestību. Un tādēļ mīlestības pret tuvāko kā sevi pašu princips ir dižais Toras likums. Mums jāatklāj mūsu savstarpējais naids un jāizlabo tas ar apvienošanos. No tā nav iespējams izvairīties, mums visiem ir jākļūst par vienu veselumu.

No nodarbības pēc raksta „Zemes mantošana”, 20.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: