Neradi sev elku

Bāls Sulams „Priekšvārds TES” (Talmud Eser Sfirot): Kabalas zinātni līdz pat mūsdienām ietvēra nepārvarama siena. Daudzi mēģināja, sāka mācīties un nespēja turpināt nesapratnes un materiālo terminu dēļ.

Tādēļ komentāros grāmatai „Panim meirot u–masbirot” es parūpējos, lai paskaidrotu ARI grāmatu „Dzīvības koks”, abstrahējot materiālās formas un liekot tās atbilsmē ar garīgajiem likumiem, augstāk par telpu un laiku – tā, lai katrs iesācējs spētu saprast šo lietu jēgu un pamatojumu.

Tā patiešām ir problēma, kad cilvēki kabalas vārdus uztver to ārējā nozīmē, un garīgajiem spēkiem piedēvē materiālus ietērpus. Pastāv bauslis, kurš aizliedz radīt sev elkus un tēlus. Tieši tas mudināja Ābramu iziet no materiālās pasaules un pacelties uz garīgo pasauli. Tomēr saglabājas bīstamība atgriezties pie elkiem, ja kādam no materiālajiem priekšmetiem vai darbībai mēs piedēvēsim kādu garīgo būtību.

Daudzi uzskata, ka vienam vai otram priekšmetam piemīt garīgais spēks: sarkanie diegi, svētais ūdens vai noteikts attēls… Manam skolotājam Rabašam ne reizi vien nesa tamlīdzīgus attēlus, kurus es pēc tam atdevu tiem, kuri vēlējās, jo viņš sev neko nepaturēja.

Cilvēki nosliecas piedēvēt garīgajām īpašībām rakstu zīmes, attēlojumus, priekšmetus, dzīvniekus un citus cilvēkus. Eksistē vairums pielūgsmes objektu. Un bez tam, tiek pieļautas daudzveidīgas darbības, kurām arī tiek piedēvēts garīguma oreols.

Patiesībā materiālajam nekādā veidā nepiemīt garīgie spēki. Tie slēpjas tikai cilvēka nolūkā, kad viņš mijiedarbojas ar gaismu, kas atgriež pie Avota.

No nodarbības pēc „Priekšvārda Desmit Sfirotu Mācībai”, 15.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: