Visaizraujošākā filma

Zoar, nodaļa “Vajece” (Vayetze), 127. p.: Tāpēc ieradās nevis Lēja, bet Rahele, lai piesaistītu Jēkaba skatienu un sirdi ar Raheles daiļumu. Un noteica tur savu atrašanās vietu. Un viņas dēļ tika atdota viņam zivugam arī Lēja un viņa radīja visas šīs paaudzes. No kurienes Jēkabs zināja, kas tā Rahele tāda ir – viņš taču nebija ar viņu pazīstams? Gani pavēstīja viņam, kā sacīts: “Un lūk, Rahele, viņa meita, atnāca ar aitām”.
Visas šīs īpašības: „aka”, „ūdens”, „Haran”, „Jēkabs”, „Lavan”, „Rahele”, „Lēja”, „gani”, „bars” – atrodas cilvēka iekšienē. Toras vēstījums skaidro mums, kā atpazīt šos spēkus un noregulēt tos sevī.
Tas līdzinās „lego” konstrukturam. Mums jānosaka savas iekšējās vēlmes un atbilstoši ainai, kuru Tora mums dod , jāizvieto katra no tām savā vietā, līdz saņemsim savu iekšējo ainu starp visu šo vēlmju attiecībām un īpašībām – starp baru, aku, ūdeni u.c., par kuriem tiek runāts Torā, nedzīvajā, augu, dzīvnieku un cilvēka līmeņiem, visā garīgajā realitātē.
Tajā brīdī, kad sakārtoju šo ainu pareizā veidā, organizēju saskaņā ar instrukciju, es nokļuvu filmas kadrā un virzos uz nākamo ainu. Tā mēs izejam kadru pēc kadra, pakāpi pēc pakāpes.
Katrā pakāpē Tora stāsta, kā virzīties no pakāpes uz pakāpi saskaņā ar notiekošajām manī pārmaiņām.
Mainot sevī tādā veidā iekšējos spēkus un īpašības, attiecīgi stāstam, es virzos uz priekšu kopā ar Toras vēstījumu. Tad Toras stāsts kļūst par atklāsmi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: