Kāpēc eņģeļiem vajadzīgi spārni?

Zoar, nodaļa „Vaikra”, 135. p.: Septiņas debess velves augšā, katrā no tām zvaigznes un zvaigznāji, uzraugi, kuri novēro katru debess velvi. Katrā debess velvē ir rati, vieni virs otriem, lai uzņemtos sava Kunga valdīšanas nastu. Un uz katras debess velves ir rati un uzraugi, atšķirīgi viens no otra, vieni pāri otriem, no šiem – tie, kas ar sešiem spārniem, no tiem – ar četriem spārniem. No šiem – tie, kuri ar četrām sejām, no tiem – tie, kuriem dubultsejas, bet no tiem – ar vienu seju. No tiem – liesmojoša uguns, no tiem – ūdens, no tiem – vējš. Kā sacīts: „Dara Viņš vējus par Saviem sūtņiem, par Saviem kalpotājiem – liesmojošo uguni”.
Par eņģeļiem tiek dēvēti spēki – nedzīvais, augu un dzīvnieku līmenis attiecībā pret cilvēku. Šajā pasaulē cilvēks eksistē dabas iekšienē – nedzīvajā, augu un dzīvnieku, kura rada viņam nepieciešamo vidi.
Tieši tāpat garīgajā pasaulē, starp mūsu dvēseles spēkiem, izņemot cilvēka līmeni, atrodas dažādi spēki garīgajā nedzīvajā, augu un dzīvnieku līmenī, kuri tiek dēvēti par „eņģeļiem”.
Ar šo spēku palīdzību es veidoju savu attieksmi pret Radītāju, vēloties virzīt sevi pie Viņa, sameklēt saikni ar Viņu. Pateicoties tam mana dvēsele eksistē, tā ir tās apkārtne. Tādā veidā es virzos uz priekšu. Eņģeļi – tie ir cilvēka dvēseles spēki, kurus viņš organizē tāpat, kā šajā pasaulē, lai eksistētu savā dvēselē. Viņš virza visus šos spēkus uz Radītāju un ieiet saskarsmē ar Viņu.
Nav tiem ne izvēles brīvības, ne personīgās realitātes. Tie līdzinās mūsu dabas spēkiem – pievilkšanās spēkiem, mijiedarbības spēkiem starp molekulām un atomiem, starp lieliem un maziem ķermeņiem. Tie visi tiek dēvēti par eņģeļiem.
Neiedomājieties sev eņģeļus ar spārniņiem, kuri lidinās gaisā! Spārni, par kuriem stāsta Zoar, – tie ir pārklājumi, ekrāni, kurus tie atnes cilvēkam. Ar šo spēku palīdzību cilvēks sasniedz personīgo realizāciju, un tad viņam ir ekrāna spēks – tas tiek dēvēts „eņģelis ar spārniem”.
Bet mūsu attieksmei pret tiem jābūt tādai pašai, kā pret šīs pasaules dabu. Viss, kas mani ieskauj šajā pasaulē, izņemot cilvēkus, visi pārējie spēki – tie ir eņģeļi. Būtībā, es vienmēr vēlos tos organizēt tā, lai man būtu komfortabli. Tas pats – garīgajā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed