Vienreizēja iespēja paātrināt laiku

Trimdas beigās mums dod iespēju pašiem paātrināt savu atbrīvošanu.
Tikai šajā laika sprīdī pirmoreiz mūsu ilgajā attīstības posmā mums ir brīvas izvēles, personīgās dalības iespēja. Turpmāk tādas iespējas nebūs – tikai šajā ceļa posmā.
Patreiz, pirmoreiz vēsturē, mēs atrodamies tieši šajā etapā. Tikai šajā īsajā laika sprīdī mēs varam realizēt attīstību labā ceļā („ahišena”, paātrinot laiku), mūsu brīvo gribu.
Patreizējais stāvoklis paredzēts tikai tam. Līdz šim mūs visus vadīja daba ar gaismas otro pusi, trimdu.
Vēl nedaudz – un ar Radītāja palīdzību atklāsies gaisma un tad mūs vadīs viņa labā puse.
Bet tagad mēs atrodamies starp to un šo pusi – un tikai šeit mums ir izvēles brīvība.
Tā ir unikāla iespēja, un katram tā jānovērtē kā pats galvenais, jo mums devuši iespēju kļūt neatkarīgiem.
Tas realizēsies tieši šeit un tagad. Nekur un nekad iepriekš tas nav noticis un nākotnē nenotiks!

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/12664.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed