Ugunskurs, kuram nav jāapdziest

Bāls Sulams „Gribas brīvība”: Atteikšanās no kaut kā aiz pārsātinājuma neizraisa jebkādas ciešanas. Turpretim atteikšanās aiz izmisuma pilna sāpju un ciešanu, un tadēļ to var dēvēt par „daļēju nāvi”.

Ja mēs nepaceļamies uz jaunu vēlmi, uz jaunas atmodas līmeni, tad izjūtam augošu izmisumu un rezultātā mirstam. Mirstam ne fiziskajā nozīmē – tas mūs gaida jebkurā gadījumā. Šeit iet runa par gara izdzišanu.

Dzīvnieciskajā pakāpē gars nomirst kopā ar ķermeni. Turpretim ķermeņa dzīves laikā mēs varam sameklēt avotu, kurš pastāvīgi sniegs mums jaunu pacēlumu, jaunu atmodu. Tajā mēs sajutīsim dzīvi, dzīvības spēkus, līdz tādai pakāpei, ka atslēgsimies no materiālās eksistences ar tās atkarību no ķermeņa, un sāksim dzīvot, pateicoties atmodai, kas jau neattiecas uz materiālo. Tās mums būs divas dažādas lietas, kā sacīts: „Savu pasauli redzēsi dzīves laikā”.

Tādā veidā, lai sajustu dzīvi, cilvēks iegūst jaunas tilpnes/vēlmes. Un tas sākas no kritumiem: neizjūtot dzīves garu atdeves tilpnēs, cilvēks sevi uzskata par mirušu. Tad viņš nomaina cēloni, atmodas tilpni, no saņemšanas uz atdevi, un tādā veidā tiek vaļā no „nāves eņģeļa”, garīgā un materiālā. Garīgi viņš pāriet uz atdeves tilpnēm, kuras nepieder mūsu pasaulei, tajās nav nāves.

Turklāt dzīvības spēkus viņš vienkārši pārstāj sajust, un tad ķermenis turpina savu bioloģisko eksistēšanu, līdz pienāk tā sadalīšanās laiks un atgriešanās pie pamatvielām, kā tas vienmēr notiek. Tostarp cilvēks iegūst atmodu atdeves tilpnēs, un sajūt tajās dzīvi un dzīvības spēkus. Turklāt šajās tilpnēs viņam pastāvīgi ir iespēja kaut ko pievienot.

Vispār dzīves sajūta tiek mērīta ne ar esošo cilvēka vēlmi, bet tieši ar piedevu vēlmei, paātrinājuma koeficientu. Un tādēļ pastāvīgi ir jābūt kā „sakumpušam sirmgalvim”, kurš it kā meklē kaut ko nozaudētu. Katru reizi jāraizējas par to, vai neesmu zaudējis tieksmi uz mērķi.

Ja cilvēks veic šo darbu, viņš ir jauns dvēselē. Citādi mēs pārvēršamies par „novecojušiem bērniem”, kuri dodas pensijā tā arī nepieauguši.

No nodarbības pēc raksta „Gribas brīvība”, 11.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: