Nav viegli kļūt par Cilvēku…

Zoar Grāmata. Nodaļa „Berešit”, 119. p.: Dāvida Malhut gaismas veido pakāpienu veidu, kuri atrodas sākot no Malhut haze un zemāk, kuros nav cilvēka tēla. Tas ir, šie pakāpieni no haze un zemāk paceļas un iekļaujas Dāvida Malhut(ā), dēvētā „cilvēka tēls”, un kas atrodas sākot no haze un augstāk.

„Veids” nozīmē jebkura pakāpiena līmeņa lielumu. „Veido” – gluži kā veiktu zivug, jo pateicoties zivug, pakāpieni izkārtojas savā īstenajā veidā, saskaņā ar šī zivuga īpašībām, lai izlabotu visu to  veidu, kuri iekļaujas cilvēka tēlā ar iekšējā veida palīdzību.

Radījuma iekšienē ir četri vēlmes veidi – nedzīvais, augu, dzīvnieciskais un cilvēciskais. Tie attīstās pakāpjveidīgi, jo Radījuma nolūks – novest veidojumu caur nedzīvo, augu un dzīvnieka līmeni līdz tādai vēlmes pakāpei, lai tas vēlētos kļūt par cilvēku. Radījums nekļūst par cilvēku dabiskā veidā, it kā Daba vai Radītājs veidotu no tā cilvēku. Nē. Cilvēka tēls šajā veidojumā atklājas tikai iepriekšējas sapratnes, apzināšanās, vēlmes, pielikto pūļu, lūguma rezultātā – no visa, kas nāk no viņa paša. Tikai tā!

Un tādēļ šī attīstība – pakāpjveidīga. Pakāpeniski, mūsu vēsturiskās attīstības tūkstošgadēs, visās mūsu iepriekšējās, ļoti attālās pakāpēs, mēs būtībā „sējam” sevī uztveres iekšējās īpašības, lai tagad, mūsu paaudzē, tās atmostos un palīdzētu mums saprast savu misiju. Pakāpienā Cilvēks mums sev ir jāizlemj, kādā formā, kādā veidā, kāpēc tā un ne citādi, mums ir jāaug, – patiešām no „marmora gabala” izveidot kaut ko tādu, kas iepriekš nav eksistējis, par ko nebija pat minēts, un man nav jebkāda piemēra.

Man jāizzina Radītājs, un tad saskaņā ar to jāizveido no sevis, no šī „marmora gabala”, to pašu formu. Pie tam Radītājs neatklājas. Ja Viņš atklātos, es paņemtu no Viņa tikai kaut ko ārēju. Taču man Viņš ir jāizpēta, jāizdibina iekšējā būtība, no savām pašām dziļākajām vēlmēm visu savu līmeņu visā dziļumā – nedzīvā, augu, dzīvnieciskā un cilvēciskā. Un tad nolemt – kļūt līdzīgam Radītājam vai nē, jo tas ir pilnīgi pretēji tam, ko es vēlos sākotnēji.

Izveidot cilvēku – tas ir ļoti smags, skrupulozs darbs ar katru sīkāko detaļu. Tieši šo darbu mēs studējam Zoar Grāmatā, nodaļā „Divi diženie spīdekļi”.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 08.01.2012.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed