Aizdegt savu sveci

Garīgais veidojas uz novirzēm no tā, uz nesaskaņām, kuras mostas cilvēkā ar nolūku, lai izveidotu viņā pareizu attieksmi pret sistēmas, kura pār mums valda, atklāšanu. Šī sistēma patreiz no mums ir slēpta, jo mums nav spēju, lai to atklātu. Esam izveidoti no vienas vēlmes baudīt.

Ja virs šīs vēlmes baudīt mēs izveidojam vēl vienu – atdeves vēlmi, ja sākam saprast, kas ir atdeve, tad tādā pašā mērā sākam redzēt un sajust mūs pārvaldošo sistēmu, kura atrodas ārpus mums, un sasaista mūs kopā.

Mēs paši sevi sajūtam kā savrupējus egoistus, un katrs domā par sevi un sajūt vienīgi sevi. Tas ir viens spēks, kas pastāv dabā. Turpretim otrs tajā darbojošais spēks, tieši savstarpēji sasaista visus šos egoistus. Taču šis tīkls paliek mums neredzams, jo mums nepiemīt uztveres orgāni, kuri šo tīklu varētu atklāt.

Turklāt, ja mēs pārvaram visus grūtos jautājumus, problēmas, savu nesaskaņu ar šo vadošo mūs sistēmu, un pieņemam tās varu kā labu un pareizu (kaut gan mūsu egoistiskajām lauskām nemaz nešķiet, ka tā mūs savieno), tad sākam atklāt tās darbības.

Katrs no mums – mazisks egoists, kurš iegrimis savā mazajā ego. Turpretim saikne starp mums balstīta uz mīlestību, un pieder pilnīgi citai dabas sistēmai. Un kad sākam šo sistēmu atklāt, tad saprotam, ka tā darbojas saskaņā ar atdeves likumiem.

Ja vēlamies šo sistēmu atklāt, tad mums jāpaceļas virs sevis. Patreiz mēs tiecamies savienoties egoistiskajā saiknē, tas ir, izplatīt šo egoismu no sevis uz visu šo sistēmu un izmantot viens otru. Taču, ja atteiksimies no tāda egoistiska nolūka, un mērosim ceļu augstāk par savu vēlmi, it kā vēlētos izveidot pareizas saiknes, – tad lai arī nespēsim to veikt, tomēr sāksim veikt darbības, kuras ved šajā virzienā.

Pirmkārt, mēs izveidosim grupu. Otrkārt, sāksim kopā mācīties veidot šīs jaunās attiecības. Un tad tas pievilks mums Apkārtējo gaismu, kas atgriež pie avota. Šī gaisma izdzēš manus egoistiskos nolūkus attiecībā pret citiem un maina tos uz pareiziem. Tādā veidā es pakāpeniski sāku atklāt sistēmu tās patiesajā veidā.

Sistēmas izprašana palīdz cilvēkam veicināt savu izaugsmi tālāk. Pēc sistēmas atklāšanas viņš jau sāk izmantot to darbam.

Šķiet, kādēļ cilvēkam jāatklāj šī sistēma? Varbūt lai turpina arvien joprojām pastāvīgi strādāt apslēptībā kā līdz pirmajai atklāsmei? Taču lieta ir tajā apstāklī, ka atklāsme mums pieliek vairāk darba, kurš no tā nekļūst vieglāks, gluži otrādi, smagāks, pievienojot vēl vairāk grūtu jautājumu.

Tikai pateicoties šo grūtību un problēmu noskaidrošanai, – pateicoties pacēlumam virs tiem, rodas „deglis” – tāda vieta, kurai var pieķerties gaisma „eļļas” iekšienē. Tad šī eļļa uzliesmo, pateicoties grūtajiem jautājumiem, kuri izveido degli. Tā mēs virzāmies uz priekšu, lai iegūtu atdeves vēlmi.

No nodarbības pēc Rabaša vēstules, 25.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed