Gaismas un savienošanās brīnums

Kad savienojamies jau virs Faraona, tas nozīmē, ka tiek izlabotas atdodošās vēlmes, kas simbolizē Hanuka svētkus, Hanukālo sveču aizdegšanu.

Katrai garīgajai saknei reiz ir jāpieskaras pie sava materiālā zara, un tādēļ notika visi šie notikumi pie nonākšanas lejup no augšienes uz leju. Sākumā bija iziešana no Ēģiptes, Pirmā Tempļa celtniecība uz Mohin de–Haja pakāpes, – ļoti augsts stāvoklis. Pēc tam kritums no šī stāvokļa, Tempļa nopostīšana un Babilonijas izraidīšana, kur notika Purima brīnums. Pēc tam notika labošanās un Otrā Tempļa celtniecība uz Mohin de–Nešama pakāpes. Taču arī šeit mēs nespējām noturēties, un no jauna nonācām trimdā. Otrā Tempļa laikos notiek karš ar grieķiem un Hanuka brīnums – mazajā stāvoklī (katnut).

Pēc tam romieši pabeidz šo atraušanos no garīgā, kas atbilst Pirmajam samazinājumam (cimcum alef) – kritumam zem „mahsom(a)”, barjera, kas atdala garīgo pasauli no materiālās.

Kad mēs sākam pacelties no lejas augšup – atgriezeniskajā secībā, tad sākumā šķērsojam mahsom(u), pēc tam iegūstam garīgās tilpnes, kuras atbilst Hanukai, bet pēc tam – Purimam.

Visi brīnumi norisinās pateicoties gaismai, kas atgriež pie avota, bet realizējas, pateicoties savienojumam grupā. Viss ir atkarīgs tikai no mūsu savienošanās. Ja savienosimies vairāk – pacelsimies un iziesim brīvībā, savienosimies mazāk – nokritīsim un nonāksim trimdā. Pacelšanās ir atkarīga no tā, cik cieši mēs satuvināmies viens ar otru, bet kritums – cik lielā mērā attālināmies un izjūkam.

Nekā cita vairāk nav! Mēs virzīsimies augšup, līdz savienosimies kā viens cilvēks ar vienu sirdi, kad „Radītājs un Viņa Vārds kļūs vienoti”.

Šim nolūkam mums jāatklāj visa sistēma un jāredz, cik tā ir sarežīta un bagātīga, cik milzīgu skaitu saikņu tajā var atklāt un izmantot. Katrs savienojas ar visiem pārējiem, daudzkārt pavairojot viens otru savstarpējās iekļaušanās ceļā, un tā līdz bezgalībai, gluži kā hologrāfiskajā ainā.

Un tā ir kvalitatīvā, nevis kvantitatīvā bezgalība – bezgalīga savienošanās. Mūsu saikne pieaug, līdz diskrētā, ciparu summa pārvērtīsies par analogo, un starp mums nebūs vairs nekādu atšķirību, gluži kā ūdens pilieni, kas saplūstot kopā, veidojot vienu lielu lāsi. Tas nozīmēs, ka sasniegta galīgā labošanās, Gmar Tikun.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 21.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: