Trimda – tā ir šķiršanās ar brāļiem

Jautājums: Ko nozīmē Ēģiptes trimda attiecībās ar biedriem?

Atbilde: Trimda nozīmē, ka es nevaru izveidot ar biedriem pareizu savienošanos, jo starp mums nostājas Faraons un valda pār mums. Sanāk, ka esmu spiests stradāt Faraona labā, tā vietā, lai strādātu biedru labā. Tas nozīmē, ka es atrodos Ēģiptes trimdā, verdzībā.

Sākumā šajā trimdā es jūtos labi. Mani neinteresē biedri, bet uztrauc Faraons – ķēniņš, kurš ļauj man labi dzīvot, un kurš sniedz man egoistisku piepildījumu, kas remdina manu skaudību, baudkāri, godkāri, tieksmi iegūt spēku un varu. Es apvienojos ar Faraonu un esmu gatavs viņa labā strādāt.

Taču pēc tam es pakāpeniski sāku atklāt, ka tas nav labi, un tā dzīvot nav iespējams, jo tādā veidā es neveicinu savu izaugsmi, un nenoskaidroju radījuma mērķi, tādēļ es sāku sevi sajust trimdā. Kā sacīts: „Un iekliedzās no šī darba Izraēlas dēli”, kad atklāja, ka Faraonam ir brīnišķīgas pilsētas Pitoma un Ramzesa, kuras kā pilsētas pašas kļūst nabadzīgas, nelaimīgas.

Viss uzceltais tām nenes nekādu labumu, gluži otrādi, sola bīstamību (bīstamība/ „sakana”, nabagais/ „misken”) uz mūžiem palikt Ēģiptē šajā vienam no otra izstumtības stāvoklī, bezjēdzīgā, nelaimīgā dzīvē. Un tad mēs sākam censties pārvērst šo stāvokli tādā, kas ved uz glābšanu.

No tā brīža, kad mums tas sāk atklāties – atklājas Mozus (punkts sirdī), kurš skrien prom no Ēģiptes verdzības uz citu vietu. Tas ir, šī īpašība, kas dēvēta Mozus, cilvēka iekšienē sevi atdala no Faraona, no ego un sāk augt vienatnē, vēloties no Ēģiptes gūsta atbrīvot visus pārējos. Tā viņš uzsāk karu ar Faraonu.

Faraons un Mozus cīnās viens ar otru, bet starp viņiem – Radītājs. No vienas puses, Viņš nocietina Faraona sirdi, taču no otras puses, nostiprina Mozu un viņam saka: „Nebīsties, mēs iesim kopā pie Faraona!” Tādā veidā Radītājs māca Mozu turēties vidējā līnijā.

No vienas puses atrodas Faraons, no otras puses – Radītāja spēks, bet Mozus starp tiem aug, izejot 10 Ēģiptes mocības. Tām pateicoties, viņš iegūst 10 pamatīpašības, ar kurām jau var aizbēgt. Un kad viņš bēg prom, tad viņam piebiedrojas visas viņa pārējās īpašības, kuras arī piekrīt iziet no Ēģiptes.

Tā mēs nonākam pie stāvokļa, kad mums jau ir pietiekami ar to, ka vienkārši esam aizbēguši no Faraona, – no savas egoistiskās vēlmes, no kuras atdalījāmies. Tagad mums jāiegūst atdeves īpašība, un tādēļ mēs nonākam pie Toras saņemšanas.

Proti, praktiski šeit jāsāk darboties gaismai, kas atgriež pie avota, un mēs to pievelkam sev. Mūsu savienojumam vienam ar otru ir jākļūst spēcīgākam. Mēs arvien virzāmies uz priekšu uz stiprāku saikni.

Mēs ienākam Ēģiptē pateicoties tam, ka visi viens otru nīstam, īpaši Jāzepa punktu – vidējās līnijas sākumu, tas ir, mēs sadalāmies. Turpretim Ēģiptes trimda sākas jau ar to, ka „brāļiem ir labi atrasties kopā”, taču to zina un saprot tikai Jāzeps.

Viņš vēlas tagad pievienot sev visus savus brāļus, visas „pirmās 9 sfirot” (tet rišonot), jo viņš pats – pēdējā sfira Jesod. Un tādēļ viņš teic: „Cik labi un patīkami brāļiem atrasties kopā”, – kad viņš savieno viņus visus, un izveidojas garīgā tilpne.

Pēc tam Ēģiptē tiek sasniegta vēl lielāka savienošanās, kad iestājas 7 bada gadi, un viņi sāk atklāt, ka tiem ir kopējs nīstams ienaidnieks – Faraons. Turklāt, kad viņi bēg prom no sava ego, vēlmes baudīt, un ir gatavi savienoties, piekrīt būt kā viens cilvēks, ar vienu sirdi, savstarpējā galvojumā, tas ir, izpildīt Toras saņemšanas nosacījumus, tā jau ir nākamā savienošanās pakāpe.

Savienošānās ar katru reizi kļūst arvien lielāka. Turklāt visi noziegumi, kurus viņi izdara tuksnesī, bet pēc tam izlabo, virzīti pret savienošanos un pēc tam – uz savienošanos. Nav nekā cita, izņemot mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu principa realizācijas. Tas ir dižais Toras likums.

Tajā iekļauti visi baušļi, tas ir, labošanās darbības. Līdz sasniedzam pareizo saikni un ienākam Izraēlas (jašar–eļ – taisni pie Radītāja) zemē (erec), tas ir, sasniedzam vēlmi (racon), kas virzīta uz līdzību un savienošanos ar Radītāju. Tāds ir ceļš.

Tādējādi tā nav tikai mīlestība pret biedriem, bet līdzeklis, kā sasniegt un realizēt radījuma mērķi!

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 14.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: