Tur, kur manī aug Cilvēks

Bāls Sulams „Reliģijas būtība un mērķis”: Pateicoties baušļu pildīšanai un darbam ar nolūku sniegt Radītājam labpatiku, mūsos ar brīnumainu ātrumu attīstās ļaunuma apzināšanās sajūta. Un tad mēs laimējam divkārši.

Pirmkārt, mums nav jāgaida, līdz dzīves pieredze mūs stums no aizmugures. Jebkurš tāds grūdiens nozīmē sāpes un postu, kurus sev nodarām ar personīgo ļaunumu… Otrkārt, mēs ietaupām laiku, jo tas virzās saskaņā ar mūsu apzināšanos. Mūsu spēkos izdarīt vairāk un paātrināt laiku pēc pašu vēlēšanās.

Otrajā ceļā mēs negaidām ciešanas, kuras pastāvīgi mūs pastumj uz priekšu līdztekus parastajai attīstībai. Katru reizi, sajūtot negatīvismu tekošajā stāvoklī (vēlme 1–), es skrienu pie tā stāvokļa, kurš man šķiet pozitīvs (vēlme 1+).

Pēc tam tajā no jauna izpaužas jaunu vēlmju (vēlme 2–) negatīvisms, un piepildījuma meklējumos es virzos tālāk (vēlme 2+).

Un viss atkārtojas no jauna: es atklāju vēl lielāku negatīvismu (vēlme 3–) un meklēju, kā to piepildīt, līdz nonāku pie jauna pozitīvisma (vēlme 3+).

Šajā ceļā mani pastāvīgi dzen uz priekšu ciešanas, sāpīgi, arvien no jauna pastumjot uz priekšu. Kā lai iet citu ceļu?

Ļoti vienkārši: ja pats vēlies pāriet uz nākamo stāvokli vēl līdz tam, kad atklāsies negatīvisms, – negaidi. Tu vari paātrināt procesu, saīsināt laiku. Ir tikai jāsaprot, kas tev pietrūkst. Tev pietrūkst jauna vēlme – tas pats mīnuss (–).

„Tad, lūk, kā! Tādā gadījumā es to saņemšu ar apkārtnes palīdzību, tas ir, ar grupas, grāmatu un skolotāja palīdzību”.

Pie tam es virzos uz priekšu ne zem egoisma spiediena, mana garīgā izaugsme tagad kvalitatīvi citāda – esmu biedru vēlmes vadīts un tajā ir visa starpība. Iepriekš es sekoju savam egoismam kā dzīvnieks, kurš aug tikai izmēros. Turpretim tagad es virzos uz priekšu ar cita spēka palīdzību – grupas spēka, kas nāk no gaismas, no Radītāja. Šeit manī aug Cilvēks, kurš līdzīgs Radītājam, jo es saņemu grupas vēlmi, no viņiem saņemu iespaidus un tos realizēju.

Tādā veidā es ne vienkārši saīsinu un pasaldinu ciešanu ceļu, bet eju citu ceļu. Šeit ir visa lietas būtība.

No nodarbības pēc raksta „Reliģijas būtība un mērķis”, 01.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed