Sadalīšanās vienotības labā

Bāls Sulams „Gribas brīvība”: Kviešu grauda trūdēšana zemē to pārvērš par dīgli. Šis trūdējuma stāvoklis tiek dēvēts par „pamatu”. Citiem vārdiem, kvieša būtība atbrīvojās no savas iepriekšējās formas un pārgāja uz jaunu satrūdējuša grauda stadiju, kas dēvēta par „pamatu”, un kurai nepiemīt nekāda forma.

Kādēļ par „pamatu” netiek dēvēts iepriekšējās stadijas kviesis? Tādēļ, ka tam vēl piemīt personīgā forma, un tas nav nākamā stāvokļa sakne. Kviešu graudam jāsatrūd, jāpārvēršas par „spēku”, nākamā stāvokļa potenciālu, – un tikai tad no tā varēs uzdīgt jauns dīglis. Tādā veidā vidusceļā nepieciešams trūdēšanas stāvoklis.

Jautājums: Kāda ir jēga šai trūdēšanai?

Atbilde: Iepriekšējās formas zaudēšana, – lai saņemtu nākamo. Citādāk nav iespējams. Tā Keter pārvēršas par Malhut, kura uzdīgs kā jauns Keter, un tā arvien no jauna.

Jautājums: Pēc kā cilvēkam savā darbā ir jātiecas: pēc esošās formas zaudēšanas vai pēc jaunas iegūšanas?

Atbilde: Jātiecas pēc izaugsmes veicināšanas tempa. Pēc stāvokļu nomaiņas biežuma. Un katru reizi es tiecos pēc jaunas formas. Lai arī ceļā uz to atrodas trūdēšanas stadija, – man vienalga. Es saprotu, ka tas ir nepieciešams.

Tieši tāpat mums ir jāguļ, gluži kā aizejot nebūtībā. Vai nav žēl zaudēto dzīves stundu? Taču mēs zinām, ka bez miega nodzīvotās dienas juceklis nenosēdīsies galvā pa plauktiņiem un atvilktnēm. Visam, ko esmu pārdzīvojis, jāiziet apstrāde, indeksācija un sakārtošana. Tikai pēc tam es būšu gatavs jaunam darbam un jaunai uztverei.

Jautājums: Taču kā paātrināt tempu?

Atbilde: Ar apkārtnes palīdzību, kura manī veido pareizo vēlmi.

Jautājums: Un pastāvīgi ir jātiecas pēc nākamā stāvokļa?

Atbilde: Pastāvīgi ir jātiecas pēc Israēla, Toras un Radītāja vienotības. Tas arī ir nākamais stāvoklis. Katrreiz tā pati vienotība, tikai daudzkārt augstākā pakāpē, arvien spēcīgāka, „sulīgāka”, kvalitatīvāka. Es, grupa, un mūsos – vispārējais atdeves Spēks, Radītājs.

No nodarbības pēc raksta „Gribas brīvība”, 15.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: