Monthly Archives: janvāris 2012

Globālās pasaules evolūcija

Viedoklis (Dž.Arijs /Urry J./, sociologs): Mūsdienu sabiedrību nestabilitāte – lūk, galvenais globalizācijas rezultāts. Tomēr šī nestabilitāte arī ir pasaules harmoniskas attīstības ķīla. Administratīvie un politiskie apstākļi mums traucē pareizi uztvert globalizācijas jēgu un garu. Mēs novērtējam globālos procesus, atrodoties telpas noteiktā punktā, konkrētas valsts varas ietekmē. Un parasti tas sagroza perspektīvu, piespiež domāt robežās un teritorijās, lai gan globālās pasaules laikmetā šī loģika vairs nedarbojas.

Dabaszinātnēs šodien ir populāra kārtības uz haosa robežas koncepcija. Daudzas sistēmas ir tuvas stabilitātei, tomēr pilnu stabilitāti nesasniedz. Tieši tā darbojās mūsdienu pasaules uzbūve. Tā nav dzelžaina kārtība, bet gan nebeidzama kārtošana. Mūsdienu pasaules kārtība – tas ir savstarpēju atkarību daudzums, spēlētāji pastāvīgi maina vidi un pašus spēles noteikumus. Nav stabilas, uzbūvētas regulāras pasaules sistēmas. (vairāk…)

Prieks par pasaules atmodu

Radītājs priecājas, ka radījumi veicina savu garīgo izaugsmi, kaut gan viņu izaugsme pilna ar grūti risināmām problēmām, raizēm – tāpat priecājas atpalikuša bērna vecāki, kurš sācis izlaboties un kļūst gudrāks. Radītājs pats arī sagatavoja mums visas šīs problēmas: „nocietināja Faraona sirdi”.

Tā noris mūsu izaugsme, līdz cilvēks sajūt sevi pasaulē, kas pilna ļaunuma. Iepriekš viņam šķita, ka visa pasaule ir labsirdīga, – kamēr viņš bija „nepilnīgi attīstījies”. Taču tagad viņš jūt sevi sliktā pasaulē, un sāk meklēt dzīves jēgu, kādēļ mēs dzīvojam.

Viņš attīstās  tālāk, pateicoties jau apkārtnei, grupai, pareizām grāmatām, un noskaidro, kādēļ viņam ir slikti. Izrādās, tas ir mērķtiecīgs ļaunums. Sacīts: „Es radīju ļaunuma sākotni”. Pastāv augstākais spēks, kas par to rūpējas, ne vienkārši apkārtne, bet kaut kas augstāks. (vairāk…)

Miljoniem izdzīvotāju gatavojas katastrofai

Paziņojums: Mūsdienu Amerikā miljoniem “izdzīvotāju” drudžaini pūlas sagatavoties tam, kas, kā viņi baidās, tuvojas, un kam jānotiek. Viņi krāj produktus un cenšas jūs pārliecināt, ka mēs atrodamies katastrofas priekšā, turklāt izdzīvotāju kustība iet plašumā.

Daži tic, ka tuvojas ekonomikas pilnīgs krahs, un vēlas būt vairāk neatkarīgi. Viņi pārvērš istabas par noliktavām, mācās apstrādāt dārzu, cenšas visu pēc kārtas iekrāt. Protams, mums jābūt gataviem arī sliktākiem laikiem. Mūsu nācija ir iestigusi parādos, ASV ekonomika iet bojā, zemestrīču un citu dabas katastrofu skaits palielinās, visa zemeslode kļūst par ārkārtīgi nestabilu dzīvesvietu… (vairāk…)

Brīdinājums

Ziņojums: Divus gadu desmitus D. Selente izdevumā Trends Journal precīzi paredzēja politiskās, finanšu sektora, ekonomiskās un sociālās tendences.

Tas pieņemts Senātā (Likums par pilnvarām ārkārtas stāvoklī) ar 93 balsīm pret septiņām:

Ekonomika cieš krahu. Būs haoss. Būs aicinājumi uz ekonomisko kara stāvokli. Bankas tiks slēgtas. Haoss nostiprināsies.

Šis likums nupat kā tika pieņemts. Tas nodrošina stāvokļa kontroli ar militāristu palīdzību. Uz Ameriku ceļu mēro fašisms. (vairāk…)

Ugunskurs, kuram nav jāapdziest

Bāls Sulams „Gribas brīvība”: Atteikšanās no kaut kā aiz pārsātinājuma neizraisa jebkādas ciešanas. Turpretim atteikšanās aiz izmisuma pilna sāpju un ciešanu, un tadēļ to var dēvēt par „daļēju nāvi”.

Ja mēs nepaceļamies uz jaunu vēlmi, uz jaunas atmodas līmeni, tad izjūtam augošu izmisumu un rezultātā mirstam. Mirstam ne fiziskajā nozīmē – tas mūs gaida jebkurā gadījumā. Šeit iet runa par gara izdzišanu.

Dzīvnieciskajā pakāpē gars nomirst kopā ar ķermeni. Turpretim ķermeņa dzīves laikā mēs varam sameklēt avotu, kurš pastāvīgi sniegs mums jaunu pacēlumu, jaunu atmodu. Tajā mēs sajutīsim dzīvi, dzīvības spēkus, līdz tādai pakāpei, ka atslēgsimies no materiālās eksistences ar tās atkarību no ķermeņa, un sāksim dzīvot, pateicoties atmodai, kas jau neattiecas uz materiālo. Tās mums būs divas dažādas lietas, kā sacīts: „Savu pasauli redzēsi dzīves laikā”. (vairāk…)

Tiek apsūdzēti vecāki

Paziņojums (Organizācija „Human Rights”): Līdz ar ekonomiskās krīzes iestāšanos, ir ievērojami pieaudzis to vecāku skaits, kuri pavirši izturas pret saviem nepilngadīgajiem bērniem. Paviršība nenozīmē vardarbību pret bērniem, ar ko ilgus gadus jau cīnās Savienoto Valstu tiesībsargu organizācijas.

Vairumā gadījumu vecāki ir sākuši mazāk mīlēt bērnus. Cilvēki ir pārāk koncentrējušies uz tādām problēmām kā atrast darbu, apmaksāt komunālos maksājumus un kredītu parādus. Katrs piektais vecāks atrodas depresijā, katrs desmitais ļaunprātīgi lieto alkoholu vai marihuānu. (vairāk…)

Ko darīt, kad visiem taisnība

Bāls Sulams „Gribas brīvība”: Jo vairāk nesaskaņu un pretrunu, jo lielāka kritika, līdz ar to lielākas zināšanas un prāts. Tad rodas iespēja vislabākajā veidā analizēt un noskaidrot tos vai citus jautājumus. Turklāt visas neveiksmes un prāta degradācija notiek tikai nepietiekamas kritikas un nepietiekamu pretrunu dēļ.

Tādējādi ir acīmredzams, ka panākumu pamats materiālajā līmenī, – pēc iespējas lielāka sabiedrības apvienošanās. Turklāt sekmīgas izaugsmes pamats izglītības un viedokļu jomā, – tās ir atšķirības un pretrunas.

Mēs redzam, ka šie divi pretmeti ir savstarpējais viens otra atbalsts. Atdalījumam un vienotībai jābūt sabalansētiem, tā lai tie neatceltu, bet tieši atbalstītu viens otru. Un tad starp tiem mēs rodam vidējo līniju, kura tos abus satur vienlīdzīgā mērā. Ne divu galējību pusītēm, bet visam atdalījumam un visai vienotībai rezultātā jāsaplūst vienkopus. (vairāk…)

Atmodināt sevī rūpes par pasauli

Jautājums: Kā atmodināt savā sirdī rūpes par visu pasauli?

Atbilde: Mēs visi eksistējam vienā garīgajā tilpnē, vienā garīgajā vēlmē. Radītājs radīja vienu dvēseli, un nav iespējams rūpēties izlases kārtībā tikai par kādu tās daļu, – vienīgi par visu pilno tilpni. Garīgajā nekas nepastāv „daļēji”.

Ja runa iet par atdevi, tad jārūpējas par to, kā kļūt Radītājam par sveci, un tas nozīmē – izlabot pilnu tilpni. Ja Radītājs radījis vienu vienotu vēlmi, tad atdeve var atmosties tikai pilnībā tajā visā. Un kā skaidro Bāls Sulams rakstā „Galvojums”, tikai dēļ tā mēs arī eksistējam. (vairāk…)

Nav viegli kļūt par Cilvēku…

Zoar Grāmata. Nodaļa „Berešit”, 119. p.: Dāvida Malhut gaismas veido pakāpienu veidu, kuri atrodas sākot no Malhut haze un zemāk, kuros nav cilvēka tēla. Tas ir, šie pakāpieni no haze un zemāk paceļas un iekļaujas Dāvida Malhut(ā), dēvētā „cilvēka tēls”, un kas atrodas sākot no haze un augstāk.

„Veids” nozīmē jebkura pakāpiena līmeņa lielumu. „Veido” – gluži kā veiktu zivug, jo pateicoties zivug, pakāpieni izkārtojas savā īstenajā veidā, saskaņā ar šī zivuga īpašībām, lai izlabotu visu to  veidu, kuri iekļaujas cilvēka tēlā ar iekšējā veida palīdzību.

Radījuma iekšienē ir četri vēlmes veidi – nedzīvais, augu, dzīvnieciskais un cilvēciskais. Tie attīstās pakāpjveidīgi, jo Radījuma nolūks – novest veidojumu caur nedzīvo, augu un dzīvnieka līmeni līdz tādai vēlmes pakāpei, lai tas vēlētos kļūt par cilvēku. Radījums nekļūst par cilvēku dabiskā veidā, it kā Daba vai Radītājs veidotu no tā cilvēku. Nē. Cilvēka tēls šajā veidojumā atklājas tikai iepriekšējas sapratnes, apzināšanās, vēlmes, pielikto pūļu, lūguma rezultātā – no visa, kas nāk no viņa paša. Tikai tā! (vairāk…)

Mūsu dzīve kļuvusi garāka, bet skumjāka

Ziņojums: Itālija – novecojoša, bet veselīga valsts, trešā valsts Eiropā pēc dzīves garuma. Taču pastāv dvēseliska slimība, kas izpaužas antidepresantu lietošanas pieaugumā, kas pēdējo 10 gadu laikā dubultojusies.

Depresija rodas no dziļas neapmierinātības. Pēdējos gados depresija ir kļuvusi par reālu sociālo problēmu.

Sabiedrība necieš vājumu. Ciešanu izpausme ir aizliegta. Jādzīvo laba garastāvokļa mākslīgā atmosfērā. Melanholija un skumjas pārvērtušās par slimību. (vairāk…)