Monthly Archives: decembris 2011

Vācija – laikapstākļu un finansiālā krīze

Ziņojums: Vācijā eksotiskiem augiem parādās lapas, zemeņu raža novembrī. Rudenīgs sausums ir reta parādība. Bavārijā deg nacionālais parks. Uguns iznīcina unikālu mežu, Reinas upe kļuvusi tik sekla, ka dažviet to var pāriet pat nesaslapinot kājas.

Transporta artērija izsīkusi, kuģi nespēj pārvadāt pasūtītās kravas. Debesīs lidinās dezorientēti pīļu bari, kurām sen jau laiks doties uz dienvidiem, un nekas nenorāda uz to, ka 300 km attālumā uz ziemeļiem – plūdi un viesuļvējš.

Replika: Bavārieši var neuztraukties: planetārā sasilšana jau nomainās ar planetāro paaukstināšanos, planētas uzsilšanas maksimums jau ir pagājis, un tagad sāksies paaukstināšanās. Tiesa, kā tā noritēs uz lecekšu gāžu lielā daudzuma fona, neviens nezina.

Avots krievu valodā

Mēs esam vajadzīgi pasaulei

Kopējā vēlmē, kas aptver visu cilvēci, pastāvīgi norisinās lielas pārvietošanās un savienošanās. Šī sistēma dzīvo, attīstās, un viss tajā kā viļņi jūrā, pastāvīgi pārvietojas un sajaucas. Tāpēc daudzi tajā ienāk, pietuvinās un attālinās no augstākā mērķa.

Mums jāsapulcē tāda cilvēku masa, – ne pēc skaitliskuma, bet kvalitātes, – kura patiešām vēlētos iegūt atdeves īpašību, Augstākās pasaules īpašību, otru spēku, kurš apgaismos universu, līdzās saņemšanas spēkam, kurš ir vienīgais, kas darbojas mūsu pasaulē.

Es uzskatu, ka mēs pie tā esam nonākuši ne tāpēc, ka esam tādi stipri un īpaši, bet tādēļ, ka pasaulei tas ir nepieciešams. Bāls Sulams rakstīja, ka „viss, ko esmu sasniedzis, es sasniedzu ne jau tāpēc, ka esmu īpašs, bet tādēļ, ka pasaulei bija nepieciešama labošanās metodikas atklāšana”. (vairāk…)

Krīzes risinājums – pacelties pāri egoismam

Viedoklis (Angela Merkele, Vācijas kanclere): Vācijas valdība pārliecināta, ka problēmu nevar atrisināt ar vienu piegājienu. Šeit vispār nav vienkāršu un ātru risinājumu. Iziešana no krīzes – tas ir process. Un šis process aizņems gadus.

Replika: Šis process aizņems gadus, jo nav iespējams ieklausīties citā risinājumā, uzreiz izmainīt attieksmi pret pasauli, kā tikai ar apzināšanos, ka risinājums iepriekšējos  rāmjos vairs nav iespējams.

Pasaulei ir jāsaprot, ka jauna attieksme pret dzīvi nozīmē nevis pastāvīgu un bezjēdzīgu izaugsmi, bet gan ražošanu nepieciešamā apjomā dienišķo prasību apmierināšanai, ne bezjēdzīgu uzkrāšanu, bet gan laika atbrīvošanu katram, lai varētu audzināt nākamā civilizācijas līmeņa apgūšanai, proti, –  paceļoties virs individuālā egoisma, savstarpēji apvienoties vienotā veselumā. (vairāk…)

Sasist dzelzs šķērssienu sirdī

Bāls Sulams savu „Desmit Sfirotu Mācības priekšvārdu” sāk tā: „Es uzskatu par ārkārtīgi nepieciešamu uzspridzināt dzelzs sķērssienu, kura mūs atdala no Kabalas zinātnes kopš Tempļa nopostīšanas laikiem un līdz mūsdienu paaudzei, izraisot bailes, lai tikai tā netiktu pilnīgi aizmirsta”.

Pēc savas definīcijas kabalas zinātne – Radītāja atklāšanas līdzeklis radījumiem. Radītājs ir augstākais spēks, vienīgais pastāvošais un valdošais universā. Turpretim radījums – pilnīgi atrauts no Viņa un nezina, kādēļ, kādam mērķim, un kādā veidā eksistē. Un šeit parādās līdzeklis, dēvēts par kabalas zinātni, kas aicināta savienot vienā saiknē Radītāju un radījumu. (vairāk…)

Uz vienas dvēseles frekvences

Kongress Aravā. 2.nodarbība

Grūtības ir tajā, ka savienojot kopā trīs faktorus, kas noved pie saplūsmes ar Radītāju: cilvēku, grupu un Radītāju, jāsasniedz, lai katrs no tiem izzinātu visus. Pieņemsim, ka Radītājs mūs tāpat zina. Kaut arī tas nav droši zināms, un rezultātā noskaidrosies, ka Viņš mūs nepazīst, un vēlas, lai mēs uzliktu Viņam par pienākumu iepazīties ar mums.

Turklāt grupa – tas ir tādu daudzu faktoru kopums, ka vispār nav saprotams, kā var savienot visu kopā. Šis nosacījums liekas neizpildāms. Kā iespējams, lai visi, kas rosās katrs savā pusē, savā frekvencē un svārstās visos virzienos, varētu kādreiz sasniegt sinhronas kustības? (vairāk…)

Saprast dižos kabalistus

Radītājs – atdeves spēks, kas valda pār visu realitāti. Šis atdeves spēks mums var starot no attāluma, un nav svarīgi, kas mēs esam, ar ko nodarbojamies, no kāda materiāla radīti, – ar savu iedarbību tas spēj mūs pārvērst par sev līdzīgiem – atdodošiem.

Lai mēs spētu nodibināt saikni ar šo spēku, cilvēki, kuri to jau ir izzinājuši, apraksta mums daudzveidīgās formas, kurās atklājas šis atdeves spēks – Radītājs. Viņi mums apraksta Viņa iedarbības uz mums sistēmas uzbūvi, un tādā veidā mēs varam ar Viņu nodibināt sakarus. Mēs taču nekad nevaram kaut ko pateikt par pašu cilvēku kā tādu, mēs runājam par viņa darbību atklāšanu, par viņa izpausmi attiecībā pret mums. Par to raksta Bāls Sulams: mēs nekad nezinām, kas ir būtība, un atklājam tikai šīs būtības darbības. (vairāk…)

Miljonāri lūdz Kongresu paaugstināt viņiem nodokļus

CNN ziņojums: Amerikāņu miljonāru grupa vērsās pie ASV Kongresa ar lūgumu paaugstināt ienākuma nodokli tiem, kuru ienākumi pārsniedz miljons dolāru. Miljonāri uzstājas par nodokļu atvieglojumu atcelšanu bagātajiem, kas iepriekš tika ieviests ar mērķi stimulēt uzņēmēju lietišķo aktivitāti.

Replika: Labāk atdot brīvprātīgi, ar lepnumu un mazāk, nekā atņems visu, – runā pašsaglabāšanās instinkts. Taču tas nepalīdzēs, bet palīdzēt var tikai ātrs līdzekļu ieguldījums masu audzināšanā, lai iemācītu dzīvot jaunā mērena un saprātīga patēriņa pasaulē, kā arī cilvēku apvienošanās attīstībā, pielīdzinot viņus integrālai pasaulei.

Avots krievu valodā

Tu neesi viens!

Jautājums: Jūsu nodarbības es skatos viens. Kā tādā gadījumā savienoties ar grupu?

Atbilde: Uz ekrāna monitora mēs redzam, ka ar mums atrodas milzīgs skaits cilvēku no dažādām pasaules valstīm. Mēs visi patreiz esam kopā vienā grupā. Vai jūs patiešām nejūtat? Vajag nedaudz pacelties virs attāluma – patiesībā tas neeksistē, mēs atrodamies vienā vienotā laukā.

Mūsu bioloģiskie ķermeņi atrodas uz zemes: sēž, staigā, skrien, lēkā. Garīgajā pasaulē ir tikai vēlmes, tādēļ viss ir atkarīgs no mūsu vēlmes. Turpretim materiālā pasaule – absolūti iluzora pasaule, tā neeksistē. Tā mums dota sajūtās, līdz ienāksim garīgajā pasaulē. (vairāk…)

Radītāja skaļrunis

Kongress Aravā. Saruna pie maltītes.

Jūs nesaprotat, kādā mērā mēs visi esam vadīti no augšienes. Skolotājs šeit it kā skaļrunis, augstākās sistēmas daļa, kurš nodod jums zināšanas, un ne vairāk. Jūs taču nedievināt dinamiku par to, ka tas stāsta jums kaut ko interesantu. Tāpat arī ir jāattiecas pret Skolotāju – ir jāciena aparāts, caur kuru jums vēsta no augšienes, ne vairāk.

Es vēlos jūs brīdināt, jo tieši tajā ir starpība starp aklu pielūgsmi un patiesību. Es vēl vairāk kā visi pārējie jūtu, ka mani vada no augšienes, un man nav nekā sava. Es nerotaļājos jūsu priekšā, es patiešām tikai izpildu komandas no augšienes. Un viss cilvēka darbs – būt vadāmam. Jo viņš ir augstāks, jo vairāk tiek vadīts. To dēvē būt par Radītāja vergu – Mozus (Moše) pakāpe. (vairāk…)

Eiropai draud „zaudēta desmitgade”

Viedoklis (Dž. Soross, finansists, Le Monde): Bankām gaidāmo sešu mēnešu laikā par lielu problēmu kļūs kārtējā kredītu sablīvēšanās. Eirozona un vienotā Eiropas valūta atrodas briesmās – to sabrukums kļūtu par katastrofu ES valstīm un visai pasaulei.

Eiropa nonāks pie eiroobligāciju izveides, lielākas ekonomiskās integrācijas un nodokļu koordinācijas. Jāpiešķir jauns impulss vienotās Eiropas idejai! Mēs esam liecinieki tam, ka tiek radīta naidīga attieksme pret Eiropu. Tīri nacionālie lēmumi novedīs pie Eiropas idejas izzušanas.

Replika: Finansisti piedāvā, taču dabas rīcībā ir savs plāns un tā virza visu uz integrāciju savā ceļā – nevis ar kapitālistu apvienošanos, bet gan ar piespiestu cilvēku apvienošanos vienotā organismā. Krīze piespiedīs visu cilvēci apvienoties, nevis materiālā labuma dēļ, bet gan līdzsvarotas dzīves dēļ saprātīga patēriņa ietvaros pasaules sabiedrībā.

Avots krievu valodā