Ceļš caur brīnumlauku

Radījuma mērķis – pievienot vēlmei, kas radīta no „nekā”, patstāvību, izzināšanu, sajūtu. Un kaut gan tā radīta „no nekā”, kurai nav „nekā” sava, taču saņems tādas īpašības, kuras palīdzēs tai sasniegt līdzību ar Radītāju: kļūt neatkarīgai, saprotošai, lemjošai un savus lēmumus pildošai.

Tajā ir starpība starp sākotnējo vēlmi, kas radīta Bezgalības pasaules Malhut(ā), un to, par ko tā kļūst pēc tam, kad veic samazinājumu, un mēro visu ceļu: no augšienes lejup līdz šai pasaulei un no šīs pasaules atgriezeniskā kārtībā uz augšieni, ar visām šķelšanām un attīstības procesiem, atgriežoties pie iepriekšējā stāvokļa.

Visi šie procesi norisinās radījuma iekšienē, lai dotu tam iespēju paplašināt savu saņemošo tilpni. Attīstība nepieciešama, lai izzinātu savu ļaunumu, paaugstinātu pret to jutību. Ļaunums – viss, kas pretstatā Radītājam.

Un lai tādas īpašības iegūtu, nepieciešami īpaši nosacījumi. Pats pirmais: radījumam nav jājūt sevi tā, it kā tas rīkotos piespiedu kārtā, Radītāja varas ietekmē, – bet jābūt brīvam. Un tādēļ Radītājs ir spiests sevi apslēpt.

Mēs saņemam tikai starta, nulles punktu, no kura sākot, mums jānonāk pie radījuma mērķa, pie galapunkta, kas radīts „no nekā”, bet paplašināts, pateicoties atdeves nolūkam, kurš izveidots virs vēlmes baudīt. Taču kā var veicināt virzību uz priekšu, ja Radītājs apslēpts, un mēs neredzam mērķi, kurš ir jāsasniedz, mums nav piemēra, atskaites sistēmas, nekādu ceļa zīmju, balstoties uz kurām, mēs varētu sevi veidot un pārbaudīt?

Cilvēks, kurš saņem tādu vēlmi, bet kurš vēl nezina, kā to pielietot un realizēt, tiek dēvēts „laukā klīstošais”. Patiešām, viņam paveras vesels iespēju lauks, „Radītāja svētīts”. Radītājs viņam dod visus līdzekļus un iespējas izaugsmes veicināšanai, lai tās pareizi izmantotu.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 14.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed