Mīlestībai atliek 30 minūtes diennaktī

Paziņojums: Iemīlējušies cilvēki kopā pavada tikvien kā pusstundu dienā. Pārējo laiku aizņem darbs, nepārtrauktas lietu kārtošanas un cita mūsdienu cilvēka ikdienas kņada. Britu portāls Eatwelshlamb.co.uk veica aptauju, kuras rezultāti atklājuši bēdīgu patiesību: 35% respondentu savam laulātajam draugam velta tikai pusstundu dienā, bet citreiz arī vēl mazāk.

Psihologi visā vaino mūsdienu cilvēka dzīvesveidu, jo mēs nemitīgi kaut kur steidzamies un cenšamies izdarīt vairākus darbus vienlaicīgi. Protams, daudz laika prasa arī darbs. No tā cieš ne tikai neprecētie, bet arī ģimenes pāri.

Replika: Daba piespiedīs mūs ieviest kārtību savā dzīvē. Caur sodiem mēs pamanīsim, ka nav cita ceļa, kā atrasties līdzsvarā ar dabu. Caur ciešanu ceļu mēs apzināsimies, ka mums atliek vien pildīt dabas likumus, nevis jāizdomā savi. Vienīgi ir žēl, ka cilvēce mācās, ejot tik garu un rūgtu ceļu…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: