Atklāt pasaulei gaismu

Jautājums: Es izlasīju grāmatu „Kabalists”, kurā tostarp stāstīts, kā Bāls Sulams pūlējās nodot pasaulei vēstījumu. Viņš pateica cilvēkiem visu, taču viņu nesadzirdēja. Kāpēc šodien pasaule mūs saklausīs?

Atbilde: Bāls Sulams dzīvoja mūsdienu vēsturiskā perioda sākumposmā un ļoti vēlējās paātrināt laiku. Pirms Otrā pasaules kara viņš mēģināja organizēt trīssimts ebreju ģimeņu pāceļošanu no Polijas uz Palestīnu.

Viņš vēlējās izveidot Jeruzalemē īpašu grupu, kuras locekļi strādātu mazā fabrikā, lai sevi nodrošinātu, un pastāvīgi atrastos kopā, pastāvīgi apvienotos. Viņš vēlējās saliedēt cilvēkus ar laikraksta „Narod” (Tauta) palīdzību. Viņš atgriezās Polijā, kad tur sākās strādnieku nemieri, – cerībā parādīt viņiem kursu uz vienotību…

Bāls Sulams redzēja, ka nākamā pakāpe, nākamais stāvoklis – tā ir pasaules konsolidācija. Nav nekādu starpposmu, no šejienes mums jāpaceļas augšup tieši uz apvienošanos. Taču viņa laikā tam vēl neizveidojās visi nosacījumi. Cilvēki zobojās par Padomju Krieviju, kur jauna sabiedrība tika radīta represiju ceļā. Kopumā pasaule mēroja amerikāņu ceļu pretim „amerikāņu sapnim”, un neradās nekāda iespēja runāt par labošanos saskaņā ar kabalas metodiku.

Turpretim šodien situācija mainījusies. Es pasvītroju: lieta nav mūsu nopelnos. Gluži otrādi, mēs esam mazi salīdzinājumā ar visām grupām, kuras bija iepriekš. Tomēr, ņemot vērā lietu stāvokli pasaulē, mums jāsasniedz panākumi. Pasaule šodien patiešām bezpalīdzīga saskaroties ar problēmām, kuras radušās. Vēl nekad iepriekš tā nav nokļuvusi tādā situācijā, no kuras nav saredzama izeja. Visumā kļūst saprotams, ka esam iegrimuši vispārējā, totālā krīzē, un neko ar to nespējam izdarīt. Nav cerību, un glābiņu gaidīt nav no kurienes.

Lūk, tādēļ tieši tagad atklājas labošanās metodika. Un tā vēršas pie pasaules ne ar aicinājumu par atdevi Radītāja dēļ, bet ar vēstījumu par galvojumu, kas izpaužas no pašas Dabas, – ļoti skaidri un uzskatāmi. Visi to redz, taču nezina, kā nonākt pie atbilsmes ar Dabu, nezina, ka tieši īpašību līdzība ar to nodrošinās mums visus labumus šajā, materiālajā pasaulē.

Mēs ar jums strādājam savā līmenī, centienos sasniegt Augstāko spēku, kurš atklāsies mūsu vienotības punktā. Attiecībā uz mums galvojums – tā ir apvienošanās daudzkārt augstākā, garīgajā pakāpē Galgalta ve–Einaim (GE), pateicoties kurai, mēs, Israēls, izliesim pār pasauli augstāko gaismu. Būtībā visa cilvēce – vienota sistēma, un tāpēc, ja mūsos atradīsies gaisma, tā, protams, pārplūdīs arī pie pārējiem.

Tieši šim nolūkam tika paredzēts mūsu Kongress: mēs piesaistām gaismu no Avota, lai tā mūsos atklātos. Un tad pēc Kongresa redzēsim lielas pārmaiņas pasaulē. Cilvēki sajutīs, ka pie viņiem nonāk īpašs spēks: „Varbūt mums patiešām ir vērts apvienoties?” Piepeši tas kļūs viņiem kā reāls risinājums. Nevajag „izklīst”, nevajag nopostīt kopējo tirgu un starptautiskās attiecības. Gluži otrādi, ar visu esošo organizāciju starpniecību mums jāmaina pieeja, jātiecas uz apvienošanos, un ne uz ko citu.

Iepriekšējie mehānismi sabrūk, un mums jānodrošina visiem minimāli pieņemams dzīves līmenis, drošība par rītdienu. Katram jāsaņem vitāli nepieciešamais. Tieši tas jāpieņem cilvēcei, kura šodien palikusi bezpalīdzīga. Attīstītās valstis atrodas ekonomikas, rūpniecības un finanšu jomas lejupslīdes posmā.

Saskaņā ar visu, kas uzrakstīts kabalistu grāmatās, šodien, ņemot vērā mūsu ieguldījumu un pasaules vajadzības, mums ir ļoti lielas izredzes atklāt Augstāko spēku, lai izlabotos.

Tikai jāliek darboties nolūkam tik lielā mērā, kādā tas ir iespējams. Protams, esam egoisti un katrs domā par personisko labumu. Pat grupā katrs meklē savu labumu, nevis atdevi Radītājam. Labākajā gadījumā, mēs tikai reizēm par to atceramies. Taču tas nav svarīgi. Visas mūsu pūles virza egoistiskais nolūks lo–lišma, un no mums kā no maziem bērniem neko vairāk neprasa. Mēs pūlamies, mēs patiešām ieguldām lielas pūles, un tādēļ Kongress spēj mūs pa īstam saliedēt.

Un tad mēs pirmoreiz pratīsim atklāt Augstāko spēku, lai labotos paši un nodotu labošanos pasaulei. Pēc visām pazīmēm, saskaņā ar kabalas avotiem, tas ir īstenojams, un mums jābūt par to pārliecinātiem.

No nodarbības pēc raksta „Reliģijas būtība un mērķis”, 01.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: