Kāpnes no pilnīgas tumsas – uz gaismu

Lai radījums varētu sasniegt mērķi, un pacelties augšup līdz Radītāja līmenim, gaismai, kļūstot Viņam līdzīgs pēc savas būtības un augstuma, – tam jānoiet liels ceļš. Sākotnēji vēlme attīstās taisnās gaismas četrās stadijās, atklājot savu pretstatu Radītājam, iziet pirmo samazinājumu (cimcum alef) un iegūst ekrānu (masah), sākot veidot apslēptības sistēmu attiecībās starp sevi un gaismu.

Tajā pakāpē, kādā vēlme baudīt spēj pielīdzināties gaismai – tās ir saistītas. Turklāt tajā pakāpē, kādā nespēj – atrodas apslēptībā. Tas dēvēts par līdzsvara nosacījumu, gaismas un vēlmes formas atbilstību, uz kā pamata tiek izveidotas pakāpienu kāpnes. Pašā to virsotnē, tilpne, vēlme, kas absolūti līdzinās gaismai uz visiem 100%. Taču jo zemāk mēs pa šīm kāpnēm nolaižamies no paša augstākā stāvokļa – jo spēcīgāka kļūst apslēptība.

Augšienē: nulles apslēptība un 100% vēlme, bet lejā: nulle vēlmes un 100% apslēptība. Turklāt, ja ņemt kādu punktu ceļā no augšienes lejup, tad kāda tā daļa tiks atklāta, bet daļa atrodas apslēptībā. Zināma gaismas daļa atklājas, bet atlikusī apslēpta, – tā veidojas garīgie pakāpieni un pasaules: Adam Kadmon, Acilut, Brija, Ecira, Asija.

Viss veidots, saskaņā ar atbilsmi, attiecīgi līdzības pakāpei starp vēlmi un gaismu. Tādā veidā šīs kāpnes nolaižas līdz mūsu pasaulei, kur vēlme pilnībā atdalās no gaismas, lai kļūtu patstāvīga.

Sanāk, ka mēs dzīvojam dzīvi, kura it kā pilnīgi nav atkarīga no gaismas, jo mēs par to neko nezinām. Tieši tādēļ no šī patstāvīgā, no gaismas atdalītā punkta, mēs varam sākt augšupeju, līdz sasniedzam atbilsmi ar gaismu, – mainīt sevi, pielīdzinoties tai arvien vairāk. Tas arī nozīmē augšupeju mērojot kāpņu pakāpienus, līdz pat mūsu pilnīgai sakritībai, ko dēvē par galīgo labošanos, Gmar Tikun.

Pasauļu sistēma iekārtota tā, ka sākotnēji tiek veidota apslēptības sistēma – no augšienes lejup. Pēc tam, paceļoties no lejas augšup, mums šī apslēptība ir jāizmanto, lai ar tās palīdzību atklātu sevi pašus – līdzīgus gaismai. Pastāvīgi saglabājas īpašību līdzības likums, jo tas ir nosacījums, pateicoties kuram, Radītājs radīja radījumu, lai sniegtu tam baudījumu. Turklāt sniegt baudījumu, nozīmē novest radījumu līdz pilnīgai saplūsmei un līdzībai Sev.

Katrā stāvoklī, uz katra pakāpiena mums nepieciešams realizēt savu līdzību ar Radītāju. Un šim nolūkam nepieciešams, pirmkārt, viņu novērtēt, vēlēties kļūt līdzīgam gaismai, lai tas mums liktos ārkārtīgi svarīgi! Gaismas īpašībai, atdeves īpašībai – jākļūst mums par pašu cienījamāko un augstāko īpašību, lai tiektos saniegt līdzību ar to ar visiem saviem spēkiem un iespējām, maksimāli.

Pieņemt šo nosacījumu un maksimāli pielīdzināties gaismai, atdevei, tiek dēvēts „izveidot sev Ravu” („ravs” – nozīmē „liels”). Proti, šai atdeves īpašībai jākļūst lielākai (ravs) par visām manām personīgajām egoistiskajām īpašībām.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 01.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed