Sasist dzelzs šķērssienu sirdī

Bāls Sulams savu „Desmit Sfirotu Mācības priekšvārdu” sāk tā: „Es uzskatu par ārkārtīgi nepieciešamu uzspridzināt dzelzs sķērssienu, kura mūs atdala no Kabalas zinātnes kopš Tempļa nopostīšanas laikiem un līdz mūsdienu paaudzei, izraisot bailes, lai tikai tā netiktu pilnīgi aizmirsta”.

Pēc savas definīcijas kabalas zinātne – Radītāja atklāšanas līdzeklis radījumiem. Radītājs ir augstākais spēks, vienīgais pastāvošais un valdošais universā. Turpretim radījums – pilnīgi atrauts no Viņa un nezina, kādēļ, kādam mērķim, un kādā veidā eksistē. Un šeit parādās līdzeklis, dēvēts par kabalas zinātni, kas aicināta savienot vienā saiknē Radītāju un radījumu.

Šī saikne tiek dēvēta par Radītāja atklāsmi radījumiem, un tiek realizēta saskaņā ar radījuma attīstību. Radītājs apslēpts ne tāpēc, ka tīšuprāt no mums slēpjas, bet tādēļ, ka radījuma īpašības neļauj tam aizsniegt Radītāju un Viņu atklāt.

Tādēļ radījuma īpašības, ar kurām tas tika sākotnēji radīts, jāmaina uz citām, un tad radījums atklās Radītāju, pielīdzināsies Viņam, tas ir, sasniegs to pašu eksistēšanas formu.

Līdz pat Otrā Tempļa nopostīšanai bija atklāta kabalas zinātne, tas ir, pastāvēja Radītāja atklāsme radījumiem, kuri atradās ar Viņu kontaktā un tika dēvēti par Izraēlas tautu. Taču pēc tam notika kritums, kura ietekmē sabojājās to radījumu īpašības, kuri atradās saiknē ar Radītāju, – tas tiek dēvēts par Tempļa nopostīšanu.

Tad kabalas zinātne pazuda – izzuda saikne starp Radītāju un radījumu, un kopš tā laika nepastāv. Taču tagad Bāls Sulams vēlas to atjaunot. Tas nenozīmē atjaunot to tādā pašā formā, kas eksistēja iepriekš līdz Tempļa nopostīšanai. Tagad tā jāatjauno priekš sašķeltajām vēlmēm, kuras pilnībā atdalījās un attālinājās no Radītāja atklāšanas un līdzības Viņam.

Tādēļ kabalas zinātne, kuru Bāls Sulams atklāj, atšķiras no tās, kura pastāvēja iepriekš. Toreiz tā attiecās uz jau pastāvošu saikņu un attiecību formu sistēmu. Turpretim mūsdienās cilvēkiem nav zināms, kas ir Radītājs. Radījumi ir sašķēlušies un savstarpēji šķirti. Tā vairs nav tā mazā, vairāk vai mazāk izlabotā grupa, bet milzīga, sadrumstalota cilvēce, kurā izkaisītas šīs sašķeltās vēlmes.

Tādēļ nepieciešams tās atmodināt un veikt ilgu ceļu, līdz cilvēce sāks atklāt Radītāju. Līdz tam nāksies iziet vairums labošanās etapu.

Taču šie labošanās etapi nelīdzinās tiem, kurus izgāja nelielā grupa, un kura kādreiz sašķēlās, jo tagad tajā iesaistīta liela cilvēku masa, ietverot „akmens sirdi” (lev aeven) un visas AHAP (saņemošo vēlmju) īpašības. Tādēļ tā nav vienkārša kabalas zinātnes atklāšana, nepieciešams to pareizi nodot mūsu paaudzei.

Šo sadalījumu, šķērssienu, kas eksistē mūsos, un kura neļauj mums atklāt Radītāju, garīgo pasauli – Bāls Sulams dēvē par dzelzs sienu. Tik lielā mērā tā ir milzīga un spēcīga! Un viņš negaida, ka tā pāries un izzudīs pati par sevi, bet nodomā to sagraut.

Šī šķērssiena atrodas katra cilvēka sirdī. Turklāt Bāls Sulams vēlas sasniegt katru sirdi un izdarīt tajā šo darbu. Tas ir, viņš uzņemas atbildību iekļūt radījuma iekšienē, būdams pārliecināts, ka viņam piemīt pietiekams spēks, un var pat sacīt „nekaunība”, lai paziņotu, ka viņš to var veikt.

Turklāt šī dzelzs starpsiena ir sadalījums, kas pastāv starp gaismu, kas pacēlusies Acilut pasaulē pēc sašķelšanās, un sašķeltajām vēlmēm, kuras nokrita atdalītajās no gaismas BEA pasaulēs. Starpība starp tām – tā arī ir tā pati siena, kura vēl izauga uz egoisma attīstības rēķina, kurš tai pievienoja visas mūsu stigmas, tradīcijas, reliģijas un ticības, apmelojumus par kabalas zinātni un kabalistiem.

Visus šos aizslietņus paredzēts izjaukt Bālam Sulamam ar viņa priekšvārdu. Turklāt mums ir jāpiedalās šajā pārrāvumā, jo mēs no viņa saņemam vienīgi līdzekļus, ar kuriem mums tālāk pašiem jāturpina strādāt, lai sasistu šo šķērssienu.

Un šis paziņojums kalpo par virsrakstu visai viņa kabalas zinātnei un paskaidro, kādēļ viņš to atklāja, un mums piedāvā tieši ar šo mērķi.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības priekšvārda”, 18.12.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: