Saprast dižos kabalistus

Radītājs – atdeves spēks, kas valda pār visu realitāti. Šis atdeves spēks mums var starot no attāluma, un nav svarīgi, kas mēs esam, ar ko nodarbojamies, no kāda materiāla radīti, – ar savu iedarbību tas spēj mūs pārvērst par sev līdzīgiem – atdodošiem.

Lai mēs spētu nodibināt saikni ar šo spēku, cilvēki, kuri to jau ir izzinājuši, apraksta mums daudzveidīgās formas, kurās atklājas šis atdeves spēks – Radītājs. Viņi mums apraksta Viņa iedarbības uz mums sistēmas uzbūvi, un tādā veidā mēs varam ar Viņu nodibināt sakarus. Mēs taču nekad nevaram kaut ko pateikt par pašu cilvēku kā tādu, mēs runājam par viņa darbību atklāšanu, par viņa izpausmi attiecībā pret mums. Par to raksta Bāls Sulams: mēs nekad nezinām, kas ir būtība, un atklājam tikai šīs būtības darbības.

Tāpat arī ar Radītāju. Sacīts: „No Tavām darbībām Tevi izzinām” – no Viņa darbībām mēs pakāpeniski uztveram Viņa tēlu, arvien pareizāku. Kāpēc? – Tāpēc, ka Viņa darbības veido mūsos visdažādākos atveidojumus, dažādas formas, saskaņā ar kurām mēs sākam saprast, domāt, noskaidrot, tās sakārtot, un tad varam izveidot Viņa tēlu. Protams, tas viss izriet no mūsu iespaida, taču jebkurā gadījumā tādā veidā mēs sasniedzam apzināšanos.

Tāpēc mūsu atklāšana, apzināšanās un sapratne dēvēta „tēlainā izzināšana”. Kāpēc tēlainā? Tādēļ, ka, no vienas puses, mūsu materiāls paliek tas pats – vēlme baudīt, un nav cita materiāla. No otras puses, forma, kas ietērpjas šajā materiālā, – tā ir vēlme dot, Dodošā īpašība, Viņa tēls, kuru es uztveru iedvesmojoties no Viņa.

Lai iespaidotos no šī tēla, no Radītāja, es iejūsminos no grupas un tādā veidā pietuvinos Viņa uztverei. Zoar Grāmatas lasīšana ir īpaša ar to, ka mēs vēlamies saņemt iespaidus no visdaudzveidīgākajām Radītāja atdeves formām, kuras atklājušās tiem cilvēkiem, kuri bija jau spējīgi uztvert Viņa formas. Šīs formas lejup nonāk arī pie mums, taču tās ir apslēptas, un mēs tās nesajūtam, nespējam nekādā veidā aprakstīt savas sajūtas no šīm formām. Mums nav šīs skaidrās sajūtas par visdažādākajiem veidiem, izpausmēm, īpašībām, lai es spētu sajust sevī kādas izmaiņas.

Kabalisti aprakstīja visas šīs formas un sniedz mums pilnīgu ainu: kā cilvēkā norisinās šī izzināšana, kā viņā mainās, kā attīstās no pašas mazākās viņa formas – punkta sirdī. Un katrā posmā, sākot ar mazu punktu, viss sākotnēji attīstās uz negatīvo pusi, pretējo Radītājam, taču pēc tam pāriet uz pozitīvo pusi, līdzīgu Viņam. Un no jauna uz negatīvo pusi citā īpašībā, kas pretēja Radītājam, – un no jauna uz pozitīvo pusi, līdzinoties Viņam. Un tā pastāvīgi: pa kreisi – pa labi, pa kreisi – pa labi. Tā attīstās katra sapratne, no pašas mazākās līdz vislielākai.

Stāvokļi, kuros mēs atrodamies pretstatā Radītājam, tiek dēvēti „ļaunā sākotne”. Stāvokļi, kuros mēs uztveram Viņa īpašību, kas Viņam līdzinās, – dēvēti „labā sākotne”. Tas ir, „sākotne” – vēlme – paliek, tikai mēs to dēvējam par ļauno, ja tā pieņem formas, kas pretstatā Radītājam, vai labā, ja mēs saņemam īpašības, kuras Viņam līdzinās.

Būtībā mēs runājam par sevi attiecībā uz mīlestības īpašību, jo tāda ir Radītāja attieksme pret radījumiem. Tādējādi katrā solī mēs virzamies uz priekšu no naida – uz mīlestību, un no jauna no naida – uz mīlestību. Jūtot sevī naidu, mēs sajūtam daļu no jēdziena „Sinaja kalns” – „Naida kalns”, bet pretsvarā tam, jūtot mīlestību, mēs sajūtam gaismu, kas atgriež pie avota, Toras atklāšanu utt.

Tādēļ, lasot Zoar Grāmatu, kurā tiek runāts par visiem stāvokļiem – sliktiem un labiem, par negatīvajiem un pozitīvajiem spēkiem, kuri mērķa izzināšanā savstarpēji darbojas līdzvērtīgā pakāpē, – mums jāpapūlas iekļauties tajos dižajos kabalistos, kuri sajuta visus šos stāvokļus, būt saplūsmē ar viņiem.

Tas ir, patreiz es vēlos ienākt tajā pašā rabīna Šimona saietā, kur atrodas tāpat Bāls Sulams, Rabašs un visi dižie kabalisti, – tas viss ir viens aparāts, viena sistēma, pilnas dvēseles tilpnes izlabotā daļa, kurā jau notikusi labošanās. Un tur, šajās vēlmēs, uzturas dižās dvēseles, kuras atrodas Radītāja izjūtā, izpratnē, tajās pašās īpašībās kā Viņam. Par to viņi mums arī stāsta, kā vecāki saviem bērniem. Un kaut arī bērns pilnībā nesaprot, ko runā pieaugušie, taču viņam jāpūlas saprast.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 29.11.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed