Visa pasaule ir atkarīga no tiem, kuri tiecas augšup

Bāls Sulams „Galvojums” (saīsinātais variants): Israēla tautas uzdevums – sagatavot pasauli noteiktai attīrīšanai, lai tā spētu pieņemt mīlestības pret tuvāko principu, līdzīgi Israēlam. Katrs tajā iegulda savu artavu, un tādā veidā katrs no Israēla tautas vērš pasauli uz labestību.

Bezgalības Malhut labošanās noris posmveidā. Tajā ir daļas, kuras ir „caurspīdīgākas”, un kuras „primitīvākas”, tāpat kā ķermenī atrodas vairāk vai mazāk svarīgi orgāni. Šī atšķirība raksturīga sabojātības periodam, tajā pašā laikā pēc labošanās vairāk sabojātās daļas, iespējams, sasniegs lielu augstumu.

Patreiz mēs neredzam lietu patieso būtību. Piemēram: pasaules tautas ir pašas „primitīvākās” tilpnes, taču kad tās noslēguma posmā izlabosies, tās pacelsies augstāk par pārējiem. Un otrādi, tilpnes, kuras šodien uzsāk labošanos, vienkārši ir tīrākas un tāpēc atmostas pirmās. No otras puses, tās ir „primitīvākas” par iepriekšējām paaudzēm.

Tātad process virzās posmveidīgi. Bāls Sulams raksta par to Zoar Grāmatas Priekšvārda beigās: labošanās tiek veiktas no vieglā līdz grūtajam, un tās uzsāk tie, kuri paši nonākuši pie šādas nepieciešamības, – citiem vārdiem, Israēls, kas nozīmē: „taisni pie Radītāja” (jašar–El).

Ja kopējā vēlmē ir impulss garīgās izaugsmes veicināšanai – punkts sirdī (), kurš sajūt šo prasību, tad dotais vēlmes slānis tiek dēvēts „Israēls”.

Nākamais slānis izjūt ciešanas dzīvē, tāpat arī cieš no dzīves jēgas trūkuma (?), tomēr nejūt pietiekami stipru tieksmi, kas virzīta uz radījuma mērķa atklāšanu.

Un visbeidzot ir slānis, kurš vienkārši izjūt ciešanas, iespējams, nelielas, un spēj apmierināties ar mazumu.

Būtībā viss ir atkarīgs no augšējā slāņa: ja šis slānis sevi izlabo, tad no tā gaisma nonāk pie pārējiem. Turklāt AHAP var izlaboties tikai savienojoties ar Augstākā spēka nesējiem, ar tiem, kuriem ir atdeves tilpnes.

No nodarbības pēc raksta „Galvojums”, 17.11.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed