Pasaule pārdzīvo ne ekonomisko, bet ideoloģisko krīzi

Viedoklis: Krīze,  kuru šodien pārdzīvo mūsdienu pasaule, ir nevis finanšu, bet gan sistēmas krīze, kas grauj visu kapitālisma sistēmu kā ideoloģiju, kura nosaka, ka atsevišķu indivīdu interešu summa atbilst vispārējām interesēm.

Šī sistēma vairs nedarbojas. Lūk, tāpēc ari visas pasaules ekonomisti tur neko nevarēs darīt. Un tieši tādēļ arī ir pilnīgi veltīgi lolot cerības par ekonomiskās izaugsmes, darba vietu vai rentabilitātes atgriešanos.

Kas var sekot pēc kapitālisma? – Mums ir nepieciešams izveidot jaunu ideoloģiju, kā arī atrisināt citas problēmas, kas attiecas uz dzīvi cilvēku sabiedrībā: vai patiešām ir nepieciešama nauda, kas ir demokrātija, kādas ir patiesās cilvēku vajadzības utt.?

Tautām nav nepieciešami ekonomisti, ar to tukšajiem aprēķiniem, bet gan jauna ideoloģija, kas spēs visiem nodrošināt cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, neatkarīgi no dzimšanas vietas vai sociālā statusa. Dzīve bez nabadzības – viss, kas vajadzīgs cilvēkiem. Un to kapitālisms vienkārši nav spējīgs viņiem sniegt.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed