Monthly Archives: decembris 2011

Ceļš caur brīnumlauku

Radījuma mērķis – pievienot vēlmei, kas radīta no „nekā”, patstāvību, izzināšanu, sajūtu. Un kaut gan tā radīta „no nekā”, kurai nav „nekā” sava, taču saņems tādas īpašības, kuras palīdzēs tai sasniegt līdzību ar Radītāju: kļūt neatkarīgai, saprotošai, lemjošai un savus lēmumus pildošai.

Tajā ir starpība starp sākotnējo vēlmi, kas radīta Bezgalības pasaules Malhut(ā), un to, par ko tā kļūst pēc tam, kad veic samazinājumu, un mēro visu ceļu: no augšienes lejup līdz šai pasaulei un no šīs pasaules atgriezeniskā kārtībā uz augšieni, ar visām šķelšanām un attīstības procesiem, atgriežoties pie iepriekšējā stāvokļa. (vairāk…)

Mīlestība pret Radītāju – attīstības marafona fināls

Jautājums: Ko mums dod mīlestības likums pret tuvāko?

Atbilde: Pateicoties mīlestībai pret tuvāko, mēs varam sasniegt mīlestību pret Radītāju, – mērķi, kura dēļ mēs sākam savu attīstību. Radījuma radīšanas cēlonis – novest to pie mīlestības pret Radītāju.

Radītājam sākotnēji piemīt absolūta mīlestība pret radījumu, saskaņā ar Viņa dabu kā darošais labu. Un novest radījumu pie šīs labestības, nozīmē novest to pie saplūsmes ar Radītāju. Sanāk, ka mīlestība pret Radītāju – tas ir mūsu attīstības mērķis, tā finālais punkts. (vairāk…)

Aviobiļete ceļam uz nākotni

Jautājums: Kas ir Zoar Grāmatas spēks, ja pagaidām mēs tajā neko nesaprotam?

Atbilde: Zoar Grāmatas spēks nav atkarīgs no tā, cik daudz mēs tajā saprotam. Tas ir atkarīgs no Grāmatas autora: no kādas pakāpes viņš to uzrakstīja, cik liels bija viņa nolūks attiecībā uz to, lai šīs Grāmatas lasīšana izstarotu uz mums īpašu starojumu, cik lielā mērā mēs varam izmantot šo gaismu, – taču tas viss nāk ne no saprašanas. Šim nolūkam nav nepieciešama nekāda sapratne. (vairāk…)

Mīlestībai atliek 30 minūtes diennaktī

Paziņojums: Iemīlējušies cilvēki kopā pavada tikvien kā pusstundu dienā. Pārējo laiku aizņem darbs, nepārtrauktas lietu kārtošanas un cita mūsdienu cilvēka ikdienas kņada. Britu portāls Eatwelshlamb.co.uk veica aptauju, kuras rezultāti atklājuši bēdīgu patiesību: 35% respondentu savam laulātajam draugam velta tikai pusstundu dienā, bet citreiz arī vēl mazāk.

Psihologi visā vaino mūsdienu cilvēka dzīvesveidu, jo mēs nemitīgi kaut kur steidzamies un cenšamies izdarīt vairākus darbus vienlaicīgi. Protams, daudz laika prasa arī darbs. No tā cieš ne tikai neprecētie, bet arī ģimenes pāri. (vairāk…)

Atklāt pasaulei gaismu

Jautājums: Es izlasīju grāmatu „Kabalists”, kurā tostarp stāstīts, kā Bāls Sulams pūlējās nodot pasaulei vēstījumu. Viņš pateica cilvēkiem visu, taču viņu nesadzirdēja. Kāpēc šodien pasaule mūs saklausīs?

Atbilde: Bāls Sulams dzīvoja mūsdienu vēsturiskā perioda sākumposmā un ļoti vēlējās paātrināt laiku. Pirms Otrā pasaules kara viņš mēģināja organizēt trīssimts ebreju ģimeņu pāceļošanu no Polijas uz Palestīnu.

Viņš vēlējās izveidot Jeruzalemē īpašu grupu, kuras locekļi strādātu mazā fabrikā, lai sevi nodrošinātu, un pastāvīgi atrastos kopā, pastāvīgi apvienotos. Viņš vēlējās saliedēt cilvēkus ar laikraksta „Narod” (Tauta) palīdzību. Viņš atgriezās Polijā, kad tur sākās strādnieku nemieri, – cerībā parādīt viņiem kursu uz vienotību… (vairāk…)

Izplatīšana – mūsu garantija

Daži domā, ka klausoties nodarbības, lasot šo blogu un apmainoties viens ar otru ar e–pasta adresēm, viņi piedalās kopējā garīgās izaugsmes veicināšanā. Patiesībā šeit nav reālas dalības.

Cik lielā mērā tu nodod pasaulei mūsu vēstījumu, tik lielā mērā virzies uz priekšu. Tādēļ atskaities sev dienas beigās: vai tu esi ko izdarījis, vai nē? Par kritēriju šeit var kalpot tikai konkrēti darbi. Nepaļaujies, ka kāds to izdarīs tavā vietā.

Būt par biedru Bnei Baruhā – nozīmē izplatīt kabalas zinātni vai vēsti par galvojumu. Izplatīt pa īstam, ar reāliem cipariem un atskaitēm, kurus tu vari uzrādīt. Taču ja tu vienkārši „izkrauj” nodarbību, tas neko nemaksā. (vairāk…)

Eiropas modelis uz kraha robežas

Eksperti par krīzi: Situācija pasaules tirgos Eiropā tiek dēvēta par ļaunāko krīzi kopš kara laika. Eiropas līderi jau iepriekš gatavojas zaudējumam un visa Eiropas modeļa kraham. Vieni situāciju salīdzina ar Otro pasaules karu, citi – ar Padomju Savienības sabrukumu, un tas jau izskatās pēc pirmslaicīgas visas Eiropas sistēmas kapitulācijas. Rezultāts tam ir redzams pilsētu ielās.

Notiekošais atgādina Romu krīzes periodā 2.gadsimtā. Orientācija uz patērēšanu, darba kultūras kritums, elites atslābums, morāli psiholoģiskā lejupslīde, tradicionālo vērtību trūkums, līderi demonstrē neizpratni par situāciju, plaisa starp pārvaldes darbiniekiem un tiem, kas krīzi izjūt uz „savas ādas”, vērtspapīri svarīgāki par sabiedrības vērtībām, sabiedrība nav spējīga piedalīties sistēmas reanimēšanā, katrs pats par sevi, virsslāņi nespēj, savukārt zemākie slāņi negrib, konkrēta mērķa trūkums visos sabiedrības slāņos, daudzi jūt nepieciešamību pēc pārmaiņām, bet nespēj iztēloties, kādām tām jābūt, un kā tās realizēt. (vairāk…)

Japānas finanšu stāvoklis ar katru dienu pasliktinās

Paziņojums: Japānas finanšu stāvoklis pasliktinās ar katru dienu, ar katru sekundi. Tomēr pagaidām situācija pasliktinās pakāpeniski, tāpēc lēmums par reitinga samazināšanu netiks pieņemts vienas dienas laikā – paziņoja S&P intervijā ziņu dienestam Bloomberg.

Japānas valsts parāds augs ātrāk, nekā to prognozēja Finanšu ministrija. Pašreizējais finanšu gads noslēgsies 2012.gada 31.martā – un valsts parāds pārsniegs $12,8 triljonus. Valsts parāda nominālā apjoma ziņā Japāna piekāpjas tikai ASV, kurai šis rādītājs pietuvinās $15 triljoniem. Attiecībā uz valsts parādu salīdzinājumā ar ekonomikas apjomu, Japāna tāpat ieņem otro vietu: tās parāds sastāda aptuveni 199% no GDP.

Replika: 2012.gada laikā daudzas valstis pietuvosies Japānai un ASV. Kopējā krīze pasauli piespiedīs pārskatīt savu attieksmi pret dzīvi – dzīvot līdzsvarā „atdeve-saņemšana”, dzīvot, lai uzņemtu sevī augstāko piepildījumu, atklājot pastāvēšanas iespēju Adam līmenī – kopējā atdevē un kopējas vēlmes saņemšanā – tajā cilvēcei atklāsies eksistences nākamais līmenis – mūžības un pilnības pasaule.

Avots krievu valodā

No kā atkarīgs komforts un labklājība

Jautājums: Lai novestu visu pasauli līdz galīgai labošanai, vai nepieciešams pilnībā atrauties no pasaules?

Atbilde: Mums vispār nav jāatraujas no pasaules. Kā iespējams izlabot to, no kā atraujies? Mums jāpaceļas augšup, lai iegūtu garīgo spēku – atdeves, mīlestības, mūsu savstarpējās saiknes spēku. Pēc tam, kad mēs to iegūsim un droši turēsimies tam klāt, tad spēsim labot un pārvaldīt šo pasauli.

Mēs redzēsim, ka mums principā nekas nav jādara. Pateicoties mūsu vienotībai, Augstāka pakāpe tik lielā mērā izpaudīsies mūsu pasaulē, ka tā iegūs harmoniju un līdzsvaru. (vairāk…)

Kāpnes no pilnīgas tumsas – uz gaismu

Lai radījums varētu sasniegt mērķi, un pacelties augšup līdz Radītāja līmenim, gaismai, kļūstot Viņam līdzīgs pēc savas būtības un augstuma, – tam jānoiet liels ceļš. Sākotnēji vēlme attīstās taisnās gaismas četrās stadijās, atklājot savu pretstatu Radītājam, iziet pirmo samazinājumu (cimcum alef) un iegūst ekrānu (masah), sākot veidot apslēptības sistēmu attiecībās starp sevi un gaismu.

Tajā pakāpē, kādā vēlme baudīt spēj pielīdzināties gaismai – tās ir saistītas. Turklāt tajā pakāpē, kādā nespēj – atrodas apslēptībā. Tas dēvēts par līdzsvara nosacījumu, gaismas un vēlmes formas atbilstību, uz kā pamata tiek izveidotas pakāpienu kāpnes. Pašā to virsotnē, tilpne, vēlme, kas absolūti līdzinās gaismai uz visiem 100%. Taču jo zemāk mēs pa šīm kāpnēm nolaižamies no paša augstākā stāvokļa – jo spēcīgāka kļūst apslēptība.

Augšienē: nulles apslēptība un 100% vēlme, bet lejā: nulle vēlmes un 100% apslēptība. Turklāt, ja ņemt kādu punktu ceļā no augšienes lejup, tad kāda tā daļa tiks atklāta, bet daļa atrodas apslēptībā. Zināma gaismas daļa atklājas, bet atlikusī apslēpta, – tā veidojas garīgie pakāpieni un pasaules: Adam Kadmon, Acilut, Brija, Ecira, Asija.

Viss veidots, saskaņā ar atbilsmi, attiecīgi līdzības pakāpei starp vēlmi un gaismu. Tādā veidā šīs kāpnes nolaižas līdz mūsu pasaulei, kur vēlme pilnībā atdalās no gaismas, lai kļūtu patstāvīga.

Sanāk, ka mēs dzīvojam dzīvi, kura it kā pilnīgi nav atkarīga no gaismas, jo mēs par to neko nezinām. Tieši tādēļ no šī patstāvīgā, no gaismas atdalītā punkta, mēs varam sākt augšupeju, līdz sasniedzam atbilsmi ar gaismu, – mainīt sevi, pielīdzinoties tai arvien vairāk. Tas arī nozīmē augšupeju mērojot kāpņu pakāpienus, līdz pat mūsu pilnīgai sakritībai, ko dēvē par galīgo labošanos, Gmar Tikun.

Pasauļu sistēma iekārtota tā, ka sākotnēji tiek veidota apslēptības sistēma – no augšienes lejup. Pēc tam, paceļoties no lejas augšup, mums šī apslēptība ir jāizmanto, lai ar tās palīdzību atklātu sevi pašus – līdzīgus gaismai. Pastāvīgi saglabājas īpašību līdzības likums, jo tas ir nosacījums, pateicoties kuram, Radītājs radīja radījumu, lai sniegtu tam baudījumu. Turklāt sniegt baudījumu, nozīmē novest radījumu līdz pilnīgai saplūsmei un līdzībai Sev.

Katrā stāvoklī, uz katra pakāpiena mums nepieciešams realizēt savu līdzību ar Radītāju. Un šim nolūkam nepieciešams, pirmkārt, viņu novērtēt, vēlēties kļūt līdzīgam gaismai, lai tas mums liktos ārkārtīgi svarīgi! Gaismas īpašībai, atdeves īpašībai – jākļūst mums par pašu cienījamāko un augstāko īpašību, lai tiektos saniegt līdzību ar to ar visiem saviem spēkiem un iespējām, maksimāli.

Pieņemt šo nosacījumu un maksimāli pielīdzināties gaismai, atdevei, tiek dēvēts „izveidot sev Ravu” („ravs” – nozīmē „liels”). Proti, šai atdeves īpašībai jākļūst lielākai (ravs) par visām manām personīgajām egoistiskajām īpašībām.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 01.12.2011.

Avots krievu valodā