Negaidi nākamo pārdzimšanas riņķojumu

Sacīts, ka „Bauslis glābj tajā laikā, kad cilvēks ar to nodarbojas, bet Tora – glābj vienmēr, pat tad, kad ar to nenodarbojas”.

„Bauslis” – tas ir paša cilvēka darbs, viņa pūles sasniegt garīgo pasauli. Un tādēļ tas darbojas tikai tajā laikā, kad tu darbojies. Taču kamēr tu guli vai bezmērķīgi pavadi laiku, tava dzīve paiet bez labuma.

Kamēr tu atrodies pareizajās domās un nolūkos, un pildi kādas darbības, kuras apstiprina tavu nolūku, katrs mirklis strādā un modina tevi pacelties uz nākamo pakāpienu. Tev jāpauž vēlme, tieksme pacelties uz augstāko pakāpi – un tā sāks izstarot uz tevi gaismu.

Jo vairāk tu uz to tieksies, jo stiprāk tā tev staros. Tas ir garīgās pasaules fizikas likums. Taču, ja tu nerīkosies, tad nekas nenotiks.

Turklāt, ja esi jau pielicis pūles, lai mērotu garīgās izaugsmes ceļu, tad negaidi, ka saņemsi nekavējoties Toru, – sajutīsi gaismu, kas atgriež pie avota. Tā var izpausties tādā formā, kuru tu nemaz negaidi, un pilnīgi negaidītā laikā. Par to sacīts, ka „Tora aizsargā arī tad, kad ar to nodarbojas, un kad nenodarbojas”.

Tas ir process, kurš nav no tevis atkarīgs. Tu nezini visus šos likumus, kad labāk gaismai starot, un kas nāk tev par labu, bet kas par ļaunu. Tas nav tavā varā, un viss ir atkarīgs no dvēseles saknes, kā arī no visu dvēseļu kopējā attīstības procesa. Šeit iesaistīts vairums dažādu aprēķinu, saskaņā ar „tiesām pār dvēselēm”, kuras tev uzliek Tora, – kopējā gaisma A”B–SA”G.

Tādējādi tu ne uzreiz sāksi sajust gaismu, tomēr tā darbojas pastāvīgi. Nedomā, ka tā nedarbojas. Pat tad, kad tev liekas, ka esi daudz paveicis, pielicis daudz pūļu un nekas nenotiek, tas tomēr nav zināms. Iespējams, tu sajutīsi rezultātu pēc gada.

Taču patreiz tavā iekšienē griežas ritentiņi, gaisma strādā ar tevi ar pilnu jaudu, bet tu to nesaproti. Sākumā izmaiņas norisinās nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmeņos. Tostarp tie arvien turpina attīstīties. Un, iespējams, tavā dvēselē atrodas ļoti dziļas vēlmes, liels „avijut”, kurā jānotiek taviem galvenajiem labojumiem, kuri nāk pirms apzināšanās. Un tāpēc tu tos nejūti.

Ir daudz tādu cilvēku, kuri ļoti stipri pavirzījušies uz priekšu savā garīgajā izaugsmē, un mirkli pirms izšķirošā brīža – pamet un nolaižas lejup.Tu to redzi un neko nevari izdarīt, jo šeit darbojas stingrs likums. Ja neesi uz svaru kausa pielicis klāt kaut vienu mazumiņu, lai gūtu pārsvaru pār savu egoismu, tad pretējais svaru kauss, uz kura tu atrodies, nepacelsies. Tā tu arī paliksi lejā.

Tašu nevajag zaudēt cerības uz Radītāja žēlsirdību! Pēc kāda laika šī iespēja pie tevis atgriezīsies, – citā stāvoklī un citā pakāpē, tev no jauna radīsies izredzes turpināt. Tomēr tas var notikt pēc kāda laika, vai pat nākamajā pārdzimšanas riņķojumā.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 10.11.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: