Cilvēces saspiešanās

Viedoklis (M.Muntjans, v.z.d., VDKA stratēģisko pētījumu centra vadītāja vietnieks, akadēmiķis, ANO Informatizācijas akadēmijas biedrs): Planetāro pārmaiņu reibinošais temps radīja zemeslodes „saspiešanās sajūtu” un pārliecību par valstu un tautu reālu savstarpēju atkarību, pieaugošo cilvēces kopējo atbildību par planētas, kura nonākusi asas ekoloģiskās krīzes gūstā, likteni.

Pasaule virzās uz arvien lielāku savu integritātes stāvokli. Taču sākumā notiks tās „izlīdzināšanās” un pēc tam apvienošanās, vai otrādi? Krievijas zinātnieki, izstrādājot savas noturīgās attīstības koncepcijas, tās saista ar V.Vernadska ideju par saprāta sfēru (noosfēru). Vai cilvēkam izdosies pārvarēt savu egoismu, savu agresivitāti, lai radītu jaunu sabiedrību?

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed