Mātes – Binas ciešanas

„Otrais samazinājums” (cimcum bet) – tas ir aizliegums Binai strādāt ar saņemošajām vēlmēm, ar AHAP. Pēc šīs darbības vienmēr nepieciešams papildus lēmums, vai var strādāt ar saņemošajām vēlmēm, un pie kādiem apstākļiem, – kas to palūgs, un kas dos tam spēkus, garantijas, atbalstu.

Tas ir, vispirmām kārtām – otrais samazinājums, un pēc tam jau lūko, vai to var daļēji atcelt, vai nē. Nekudim pasaulē atcēla otro samazinājumu un notika sašķelšanās. Tādēļ Acilut pasaulē „cimcum bet” vairs netiek atcelts.

Taču kādā veidā tad veikt labošanos? Tāpēc jau viss AHAP, visas vēlmes, kas atrodas zemāk par otro samazinājumu, izsijājas caur filtru. Tas, kas caur to varēja iziet, paceļas augšup uz Acilut un tur izlabojas. Turpretim tas, kas nevar pacelties uz G”E, un nosēžas uz šī filtra – tiek nomests lejup, nešķīsto spēku (mador klipot) sfērā.

Tas ir, pirmām kartām, mēs pastāvīgi izvirzām nosacījumu: neizmantot saņemošās vēlmes, – šāds ir otrā samazinājuma nosacījums, jo Bina nolaidās lejup zem „tabur”, un strādā Malhut iekšienē.

Lai arī tu pats esi taisnais, un neko nevēlies savā labā, tev ir tikai labas vēlmes, un tu esi saistīts ar ķēniņu, tomēr patreiz tu nokļūsti noziedznieku sabiedrībā. Un tagad viņi var tevi notvert, un izmantot tavu ciešo saikni ar ķēniņu savam labumam, izvilkt caur tevi no viņa spēkus.

Tādējādi pastāv ierobežojums, jo tu ienāc tādā vietā, kur tev nav ļauts darboties tā, kā tu to vēlies. Tu esi nokļuvis svešas varas pakļautībā un vispirms nepieciešams pārbaudīt, ko iespējams izdarīt. Tādā veidā Bina nolaižas Malhut iekšienē.

Kamēr Nekudot de–SA”G nav nolaidušies Malhut iekšienē, tā nevarēja tos ietekmēt. Taču ņemot vērā, ka tie nolaižas lejup Malhut valstībā, tad sanāk: tu ienāc manā teritorijā, un es momentāni tev uzbrūku, vēloties paņemt no tevis visu iespējamo labumu. Un šī iemesla dēļ tu sevi samazini, lai ierobežotu to, ar ko tu vari no manis iespaidoties.

Tādējādi tikai Nekudot de–SA”G var nolaisties lejup, jo tādā gadījumā tev nekā nav! Tu – tīrā Bina, „hafec–hesed” (tas, kurš vēlas vienīgi atdevi), un man nav ko no tevis izvilkt.

Taču potenciālā, nākotnē, tev ir tādas vēlmes, kurās tu vēlies man kaut ko dot, pie šīm vēlmēm es arī pieķeros klāt, pie tava AHAP, ienesot tur savas vēlmes. Un tu gribot negribot tagad pārņem manas vēlmes.

Tu esi bezspēcīgs attiecībā pret tiem, tava aklā mīlestība padara tevi par neaizsargātu attiecībā pret mani, un tadēļ tu sevi samazini. Es patreiz tev uzbrūku un pieprasu, un tev ir jānoturas, lai nedotu man to, kas nāks man par ļaunu un nogalinās mani.

Es pieprasu un lūdzu, bet tu noturies ar milzīgu saspringumu, lai neizpildītu manu lūgumu. Iztēlojieties slimu bērnu, kurš izjūt ciešanas, un kuram ārsts aizliedzis ēst saldumus. Taču viņš vēlas tieši konfekti un neko citu. Turklāt, cik lielā mērā cieš viņa māte, – divkārt vairāk par bērnu.

Šeit jābūt patiešām liktenīgam lēmumam. Tādēļ māte, Bina, veido veselas sistēmas, lai spētu tomēr kaut ko dot bērnam, un pakāpeniski viņu izārstēt, lai viņš varētu saņemt to, ko vēlas, tās gaismas iekšienē, tās aizsardzībā.

Tad kurš pie tam sašķeļas – bērns, Malhut? Nē, sašķeļas māte, – tādēļ ka iedeva viņam to, kas nav piemērots. Taču vēlāk, pateicoties tam, ka tā iekļāvās bērnā, tā sāk sevi labot, atjaunot, un atdzīvina bērnu.

Māte ielaiž viņā atdeves dzirksteles un pēc tam, pateicoties šīm dzirkstelēm, var salīmēt tā sašķeltās daļas.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”, 10.11. 2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: