Spāņu dilemma

Spāņu grupas jautājums: Šodien mēs varam veikt svarīgu izplatīšanas akciju. Puse no grupas uzskata, ka mums tas ir jādara, taču otra puse domā, ka nepieciešams piedalīties biedru sapulcē. Kā mums rīkoties?

Atbilde: Izplatīšana ir svarīgāka. Tas dos jums iespēju apvienoties. Turklāt nepieciešams uzturēt ciešākus sakarus ar apkārtni.

Mēs to redzam spriežot pēc sevis: ja pēdējos trijos mēnešos mēs piedalītos sapulcēs un sēdēs, neizejot uz ielām, tad nebūtu sasnieguši to, kas mums šodien ir. Tas mūs pārkārtoja, tas mainīja mūs. Pārmaiņu pamatā gulstas tieši izplatīšana. Pateicoties tai, rodas vajadzība vairāk apvienoties, saliedēties, labāk izprast materiālu, to vienkāršot utt.

Izplatīšana ir radošs darbs, un es esmu ļoti priecīgs, kad grupas to sāk saprast. Rūpes par citiem atbalsta un mūs organizē. Par to raksta Bāls Sulams, un nevajag prātot, uzskatot, ka ar visu var tikt galā vienatnē – bez grupām, kurās mēs strādājam, un bez pasaules, kurai mēs nesam vēstījumu par vienotību. Neskatoties uz dabisko bērnišķīgo uzpūtību, vismaz nedaudz vajadzīga skaidra pašanalīze, kas visiem palīdzēs pievienoties izplatīšanai.

Lasiet, ko raksta Bāls Sulams, un īstenojiet viņa vārdus.

No nodarbības pēc raksta „Toras Dāvāšana”, 06.11.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed