Zināšanas, kuras uzkrājas sirdī

Jautājums: Es jūtu, ka pilnīgi nesaprotu, neuztveru un nesajūtu „Desmit Sfirotu Mācību”. Ko ar to darīt?

Atbilde: Man grāmatā ierakstīts, ka esmu mācījies šo nodaļu, kura klāsta par Acilut pasaules iekārtu, 1982. gadā (kaut gan iespējams, ka tas nebija pirmoreiz). Pagāja gandrīz 30 gadi, un es nespēju sacīt, ka pilnīgi visu saprotu…

Acilut – tā ir labošanās pasaule. Jūs nesaprotat, cik lielā mērā tā ir sarežģīta sistēma, jo neredzat tālāk par šo pasauli. Jūs neizjūtat, cik liels un varens ir radījums, kurš sevī ietver veselas pasaules un bezgalību! Mēs neapzināmies, kas tas ir, jo esam ieraduši darboties tikai sava mazā loka iekšienē, un ar šo mērauklu mēram visu pārējo.

Mēs apgūstam „Desmit Sfirotu Mācību” ar nolūku, lai piesaistītu augstāko gaismu. Jo vairāk mēs runājam, jo ātrāk sapratīsim, ka paši sastāvam no līdzīgām daļām. Tas palīdz mums parliecināties, ka atrodamies uz pareizā ceļa un pievelkam gaismu. Pateicoties pacēlumiem un kritumiem, lūgumiem (MA”N) un atbildēm no augšienes (MA”D), mēs veicinām savu izaugsmi.

Un galvenais visās šajās studijās ir nonākt pie vienkārša secinājuma, ka tev ir nepieciešama gaisma, kas atgriež pie avota, kurš tev atklās šo augstāko sistēmu, šo tīklu. Tikai tad tu spēsi izprast, kas notiek. Pretējā gadījumā tu vienkārši mehāniski kalsi galvā vārdus.

Ja tu mācies tikai tāpēc, lai uzkrātu galvā zināšanas, tad vienkārši veltīgi tērē laiku. Tu vari rotaļāties ar vārdiem, un izrādīties mums priekšā kā liels gudrinieks, taču visa studēšana noris tādēļ, lai tās laikā domātu par mūsu vienotību un savienošanos, un meklētu to gaismu, kuru mums dos piedzimšana.

Tagad, kad es studēju par garīgo embriju, man jāgrib kļūt par embriju! Tas ir viss, kas man nepieciešams.

Pretējā gadījumā, kāda jēga lasīt: „SA”G – atdodošais – nezinot, ko nozīmē atdeve, „4. līmeņa ekrāns” – nesajūtot, kas ir ekrāns. Ja mēs nepievelkam gaismu, tad viss ir tukša lasīšana. Tā var tevi novirzīt vēl tālāk no īstenības, jo tev šķitīs, ka esi jau izaudzis un visu saproti.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”, 31.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed