ANO brīdina par krasu sociālo nemieru pieaugumu

Ziņojums: ANO aģentūra ir brīdinājusi, ka pasaule strauji virzās uz ilgstošu recesiju, prognozē 40 miljonu zaudētu darba vietu pasaulē, plašu tautu nemieru pieaugumu pasaulē. Darba vietu skaits ir samazinājies, vispasaules bezdarba līmenis sasniedz 200 miljonus.
Šī nodarbinātības trūkuma rezultātā radīsies augsne nopietniem sociāliem nemieriem 45 valstīs, jo īpaši to jutīs valstis ar attīstītu ekonomiku, ES, arābu reģionā. Lielākais sociālo nemieru risks draud Grieķijai, Portugālei, Spānijai, Igaunijai, Francijai, Slovēnijai, Īrijai. Recesija var ilgt desmit vai vairāk gadus.

Replika: Mēs redzam, ka „pilsoņi priekšnieki” joprojām nesaprot dabas plānu un tās ritējumu, kas paredz novest cilvēci pie līdzības un līdzsvara ar visu dabu. Tas nozīmē līdzsvaru starp saņemšanu un atdevi, tāpat kā jebkurā līdzsvara sistēmā. Mēs šo dabas sistēmu esam sabojājuši un tagad esam spiesti, pieliekot apzinātas pūles, šo sistēmu līdzsvarot, – tā mēs izpratīsim dabas plānu un pacelsimies augšup uz mūsu attīstības (evolūcijas) nākamo pakāpi.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: