Tūkstoši mīlestības vārdu

Zoar Grāmata. Nodaļa „Pekudei”, 525. p.: …Tie ir sešspārnu zēravi, kuri apgaismo savu Kungu trīsreiz dienā. Un tie ir kasīgi mata resnumā attiecībā uz taisnajiem, un pūlas viņus apsūdzēt šajā pasaulē un nākamajā pasaulē. Un pat attiecībā uz tiem, kuri nievā cilvēku, no kura tie iemācījās pat vienu vārdu no Toras, un neizturas pret viņu ar cienību…

Mūsu attiecības, sākot pacelties no šīs pasaules uz garīgās vienotības līmeņiem, saņem šos svētos vārdus vai no labestības puses, vai no ļaunuma puses. Vai nu es mīlu, vai ienīstu, un tad ir tūkstoši vārdu, kas nāk no mīlestības vai naida, – eņģeļiem, zēraviem, velniem, gariem, no kreisās vai labās puses, no mīlestības vai naida, un to savstarpējiem savienojumiem.

Runa iet tikai par diviem spēkiem – saņemšanas spēku un atdeves spēku, jo nekā cita vairāk nav. Vienīgi mūsu pasaulē mēs tiem mēģinām piemeklēt vienkāršus vārdus, izmantojot sarunvalodu. Turpretim garīgajā tiem ir precīzi vārdi, – saskaņā ar darbībām, kuras tie veic, saskaņā ar spēkiem un vēlmes slāni (avijut), kurus tie iedarbina, atbilstoši rezultātiem, kurus šie spēki nes.

Taču runa iet tikai par divām mūsu attiecību formām – atgrūšanos un pievilkšanos, savienošanos un attālināšanos. Un starp tiem – mūsu izvēles brīvība, mūsu centība un pūles, kas virzītas uz to, lai izmantotu šos divus spēkus, lai varētu arvien vairāk nostiprināt mūsu garīgo tilpni/ kli, līdz visi sašķeltības spēki atklās saikni starp mums, kura 620 reizes lielāka par to, kura bija pirms sašķeltības.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 01.11.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: