Zoar Grāmata – visai cilvēcei

Jautājums: Kada nozīme ir Zoar Grāmatai globālās integrālās audzināšanas procesā? Vai šī grāmata atklājās mūsu paaudzē kā zāles pret krīzi, vai arī Zoar atklāšanās paātrina šo procesu? Kurš no šiem diviem aspektiem nāk vispirms?

Atbilde: Vispirmām kārtām, mums ir ļoti svarīgi pusstundu lasīt Zoar Grāmatu mūsu ikdienas rīta nodarbības laikā. Tā darīja Rabašs, un tādēļ es sekoju tam pašam „dozējumam”, tikai mēs lasām Zoar ne vakara, bet rīta stundās, kas ir daudzkārt efektīvāk.

Mēs tāpat gatavojam grāmatu „Zoar tautai”, tas ir, tiem, kuri vēlēsies pievienoties un sapratīs, ka, lasot šo grāmatu, mēs piesaistam gaismu, kas palīdz mums savienoties, un tikai ar tās palīdzību cilvēku savstarpējā savienošanās var gūt panākumus.

Tādējādi mums visiem ir jālasa šī grāmata. Turklāt Zoar klāsta tikai par izlabotu savienošanos, par mūsu izlaboto visas cilvēces iekšējo sistēmu, kurā mēs visi savienosimies kopā prātā un jūtās, sasniegsim vienu vēlmi, vienu domu, un ar to atklāsim sevi uz pakāpes Cilvēks, kurš līdzinās Radītājam, Augstākajai pasaulei, augstākajai dzīvei.

Tāpēc esmu pārliecināts, ka mēs ne velti gatavojam „Zoar tautai”, ka pienāks laiks, un to lasīs un izmantos plaši sabiedrības slāņi. Tādā veidā, kādā mēs lasām Zoar patreiz, tāpat šo grāmatu lasīs, pieņemsim, interneta tīklā, un cilvēki tajā piedalīsies. Zoar – gaismas avots, kas atgriež pie labestības, un kuru var piesaistīt visos līmeņos. Turklāt atgriešanās pie avota, pie labestības, nozīmē atgriešanos pie stāvokļa, kurš pastāvēja pirms šķelšanās, – tas ir, pie mūsu savstarpējās savienošanās.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 11.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed