Radījuma „dzīvais” lego

Zoar Grāmata. Nodaļa „Pekudei”, 157.p.: Kopā ar troņiem ūdeņi paceļas un nolaižas, t.i., staro no lejas uz augšieni un no augšienes uz leju. Tie, kuri nolaižas, izlaužas cauri bezdibeņiem un tos pāršķeļ. Tie, kuri paceļas augšup, ienāk akmeņu atvārsnītēs, kas atrodas īpašības roš Zeir Anpin ekrānā pe. Un tie paceļas un piepilda septiņas dienas, t.i., šīs septiņas Malhut no haze un augstāk.

Zoar Grāmata klāsta tikai par vēlmju savienošanos: kādā veidā tās savienojas, kādi saišu veidi no tā veidojas, kādas gaismas atklājas saskaņā ar īpašību līdzību starp vēlmju saiknēm un gaismu, – atdeves īpašību, kuru tās savā starpā atklāj.

Tajā mērā, kādā tu labo kopējo sistēmu, savstarpēji savienojot daudzveidīgas vēlmes un dažādas vēlmju grupas, tu atdzīvini šo sistēmu. Tad tu atklāj, ka tajā plūst atdeves īpašība, gaisma, enerģija, dzīvība. Nav nekā cita, izņemot to. Ārpus šīs sistēmas nepastāv ne Radītājs, ne radījums, viss ir ietverts šajā sistēmā. Tā paveras mums sašķeltā veidā, – tā mēs to atklājam, vadoties no savām neizlabotajām īpašībām, lai, pateicoties savienojumam, izzinātu tās īpašības, plūsmas, daļas, – kā tās kopā strādā.

Mēs nodarbojamies ar dzīvu „lego”: tu savieno kopā atsevišķas daļas, un tās atdzīvojas, tādā veidā, pakāpeniski pievienojot vēl un vēl, tu atdzīvini visu sistēmu, tā sāk strādāt, un tu atklāj tajā daudzveidīgas parādības.

Mums nav cita darba. Patreiz, mūsdienās, mēs uzsākam praktisku darbu, kas virzīts uz mūsu vēlmju, domu savienošanu. Dienu no dienas tās mums atklājas arvien vairāk saistītas, tādēļ šī pasaule mums šķiet tik sarežģīta. Taču tie esam mēs paši – apjukuši. Mēs nesaprotam, ka pasaule kļūst vairāk saistīta, salīdzinājumā ar mums. Mums liek saprast, ka starp mums pastāv sašķeltība – krīze. Nepieciešams apzināties, ka visa šī sašķeltība – mūsu uztverē, un mums jāsāk savienoties – jāsavieno savas vēlmes. Tikai par to klāsta kabalisti, – par vienu vietu, kura ir jāizlabo, – mūsu savstarpējo saikni.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 10.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: