Mūsu skola – nevienlīdzības skola

Ziņojums: Visā Francijā notiek demonstrācijas un skolotāju streiki. Bezprecedenta fakts – uz streikiem un demonstrācijām aicināja vienlaikus gan valsts, gan privātskolu skolotāju arodbiedrības. Galvenais neapmierinātības cēlonis ir regulāra darba vietu samazināšana. Darba vietu samazināšana saistīta ar valdības plānu cīņā pret budžeta deficītu.

K.Ševaljē: Starptautiskie pētījumi liecina, ka franču republikāniskā skola pārstāja pildīt savu lomu, kas ļauj cilvēkiem no zemākajiem slāņiem pacelties augšup pa sociālām kāpnēm. Šodien mūsu skola ir nevienlīdzības skola.

Replika: Tāpēc ka skolai ir jāaudzina, jāveido no bērna Cilvēks, nevis vienkārši viņš jāapgādā ar zināšanām, specialitāti. Turklāt galvenais šodien – saikne starp cilvēkiem, no kuras ir atkarīgi panākumi visās lietās.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: