Šajās grāmatās ir patiesības gaisma

Neviens cilvēks pirms Bāla Sulama neatklāja patieso mīlestības pret tuvāko jēgu. Šī tēma lielā vairumā attēlota visos avotos, uzrakstīts milzums brīnišķīgu romānu un citu darbu, kuros apdziedāta mīlestība pret tuvāko, brālīgā mīlestība, mīlestība starp biedriem, nepieciešamība atsacīties no sevis. Kurš tikai par to nav runājis! Katrs politiķis, kurš vēlas izlauzties pie varas, runā par to, ka mīl visus. Katrs zaglis sevi uzskata par cīnītāju taisnības vārdā.

Taču Bāls Sulams radīja kritēriju īstai pārbaudei, viņš visu uzliek uz pareizajiem svariem, pamato ar tādu analīzi, ka nav iespējams kļūdīties. Kad lasām to, ko viņš raksta, varam būt pārliecināti, ka nav iespējams pieturēties pie iepriekšējiem uzskatiem. Vai tev jāaizver acis un jāmēģina aizmirst viss, ko viņš raksta, un tad kaut kā vēl varēsi eksistēt pa vecam, turpinot sava egoisma dēļ dzīvot savu dzīvniecisko dzīvi. Vai arī tev ir jāmainās!

Visu noskaidrošanas metodiku viņš izveidoja tādā formā, ka nav iespējams pretoties tās atklājumiem. Pēc tam, kad esi izlasījis visus viņa rakstus, tu jau jūti, ka esi spiests noskaidrot visu līdz galam. Viņa darbi izveidoti tā, ka ja zini tos visus, un arvien no jauna pie tiem atgriezies, izskati tos no visām pusēm, „iztausti” visos virzienos, – tikai tad tu beidzot pamazām sāksi saprast kopējo ainu.

И если мы читаем произведения Бааль Сулама, чтобы с их помощью выяснить свое: “Я создал злое начало и в приправу ему – Тору, как средство для его исправления”. Все эти этапы мы реализуем за счет работы с произведениями Бааль Сулама.

Tu nevari izlasīt kādu vienu daļu un būt mierīgs, ka visu esi sapratis. Sapratne atnāk tikai ar vairākkārtēju lasīšanu no sākuma līdz beigām un no beigām līdz sākumam, arvien no jauna. Tikai pēc vairākām reizēm, kad tu jau visu iemācīsies no galvas, tad varēsi sākt savienot kopā jēdzienus un mēģināt tos pats analizēt, – un tev nebūs iespējas no tā aizbēgt.

Tas, kurš nestudē Bāla Sulama darbus, parasti uzskata sevi par absolūtu taisno un ir pārliecināts, ka viņam jau vairs nav ko lūgt, nav ko nožēlot. Tikai sākot mācīties pēc Bāla Sulama metodikas, cilvēks saprot, cik lielā mērā ir pretējs atdevei, cik lielā mērā ir sabojāts, un visa Tora uzrakstīta tieši viņam, jo tajā ietverta labojošā gaisma, kas atgriež pie avota.

No sarunas maltītes laikā, kas tika veltīta Bāla Sulama piemiņas dienai, 08.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed