Mēs – apgaismotāji

Jautājums: Daudzi pasaulē propogandē saliedētību un rūpes par tuvāko. Kā mums ar viņiem apvienoties?

Atbilde: Mēs ar viņiem neapvienojamies. Ir ne mazums apveltītu ar labu sirdi, kuri brīvprātīgi strādā slimnīcās, palīdz trūkumcietējiem, piedalās labdarības organizāciju un fondu darbībā. Viņi palīdz cilvēkiem, un tas ir ļoti labi. Kā raksta Bāls Sulams, un kā apgalvo socioloģiskie pētījumi, aptuveni 10% cilvēces ir pārņemti ar altruistisku vēlmi.

Taču šodien pirmoreiz vēsturē iestājies lūzuma brīdis, un cilvēks ir jāapmāca tās pasaules likumiem, kurā viņš ienāk. Mūsu uzdevumā neietilpst ne kārtējā egoisma pasaldināšana, ne žēlastības dāvanas nabagajiem, ne arī kosmētiska resursu pārdale par labu trūcīgajiem.

Nē, cilvēce atrodas uz kvalitatīvi jauna mēroga sliekšņa, un mums jānonāk pie globālās, integrālās vienotības. Daba jau mums pagaismo ceļu, it kā sakot: „Jums tagad tā ir jāizskatās – organiski saliedētiem kā viens cilvēks ar vienu sirdi, līdzīgi visām pārējām manām daļām. Diezgan vērsties manī plašumā kā vēža audzējs”.

Neviens, izņemot mūs, nesaprot notiekošā būtību. Tādēļ mums jāmāca cilvēki, mēs – izglītošanas organizācija, kura māca globālās pasaules likumus.

Savstarpējā saikne jau izpaužas visās malās, mēs to nespēsim pārraut, pat ja to vēlēsimies. Vienīgā iespēja pārtraukt mūsu saikni – tas ir karš, taču arī tas nelīdzēs, jo iekšējās saites nekur neizzudīs. Karš ļoti ātri beigsies, un mēs no jauna būsim spiesti turpināt apvienošanos, tikai daudzkārt smagākos apstākļos.

Šodien krīze noposta visas cilvēka darbības sfēras. Un šajā stāvoklī mums jāredz tramplīns, lēcienpunkts uz nākamo pakāpi. Dabas evolūcija mums uzliek par pienākumu pāriet uz jaunu posmu.

Kāds tad būs mūsu laimests? Mēs laimējam jaunu sistēmu. Kopā strādājot savstarpējās apvienošanās labā, mēs izzināsim dabas iekšējo spēku, tās iekšējos mehānismus, un sasniegsim jaunu esamības pakāpi. Pirmām kartām, mēs atbrīvosimies no nelaimēm un problēmām, bez tam – sasniegsim nākamo dimensiju.

Citas izejas nav, daba mums to uzliek par pienākumu. Tādēļ mēs neizdalam dāvanas uz svētkiem, atstājot to citām organizācijām, bet nodarbojamies tikai ar jauno, integrālo audzināšanu. Gluži tāpat kā bernudārzi un skolas gatavo bērnus dzīvei mūsu pasaulē, tagad mums jāsagatavo visa cilvēce dzīvei pasaulē, kura mums atklājās, un kurā visi apvienoti globālā savstarpējā saiknē.

Augstākā, vienotā, integrālā sistēma pietuvinās mūsu, cilvēciskajai sistēmai, kuru izpostījis egoisms, un ja tās sadursies, notiks briesmīgs sprādziens.

No nodarbības pēc raksta „Viens bauslis”, 07.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: