Pastarā diena un grēku izpirkšana katrā dvēselē

Visa procesa, kuru mēs izejam, mērķis – Radītāja atklāšana. Mēs Viņu atklājam pēc Viņa darbībām, kas vērstas attiecībā pret mums. Šim nolūkam Radītājs izveido sistēmu, likumus, pēc kuriem tā pastāv un darbojas, un cilvēku šīs sistēmas ietvaros.

Pēc tam Viņš liek darboties cilvēkam un šai sistēmai, kurā tas atrodas. Turklāt cilvēkam ir jāieklausās Radītāja iedarbībā, tajā, kas notiek viņa paša iekšienē un ārpusē, jo tas viss ir Radītāja darbības un „nav neviena cita, izņemot Viņu”.

Un ja viņš piekrīt, ka viss nonāk no augšienes, no Radītāja, tad sāk smalki reaģēt uz to, kas norisinās viņā un viņa apkārtnē, tajā, kā šī apkārtne viņu ietekmē. Tādā veidā viņš cenšas saprast, ko Radītājs viņam stāsta, ko pūlas atklāt.

Analizējot visas iespējamās darbības: sliktās un labās, cilvēkam tuvās un tālās, kuras viņš sajūt kā labas un ļaunas, – viņš sāk atšifrēt Radītāja programmu attiecībā pret sevi. Un kad viņš atklāj visu bezdibeni, kas atrodas starp Radītāju un viņu, savas domāšanas pretstatu, tad viņam sāk atklāties divas pretējības, viena attiecībā pret otru.

No vienas puses, viņš sajūt sevi pašu: kā viņš vēlētos rīkoties saskaņā ar savu dabu. Taču ņemot vērā, ka jau atklājis, ka ir vērts sekot pretējai dabai, tad sanāk, ka vajadzētu izdarīt otrādi, savādāk. Tādā veidā viņš atklāj savā iekšienē grēciniekus, noziedzīgas domas.

Taču viņš par to priecājas! Tāpēc ka jo vairāk noziegumu viņš atklās savā iekšienē, jo vairāk pieliks pūļu, lai tos atklātu, līdz ar to pietuvosies patiesai lūgšanai, – tas ir, lūgumam par to labošanu. Turklāt lūgums par to izlabošanu tiek dēvēts par grēku izpirkšanu.

Nevajag, lai noziedzīgas domas izzustu, – taču tām ir „jāpasaldinās”. Tas ir, mums jāiegūst jauns nolūks uz visām savām egoistiskajām vēlmēm, kuras tagad pārtop par atdevi.

Grēku atklāšana notiek ar lielas gaismas palīdzību – Hohma, kura cilvēku izgaismo, un nostāda viņu fakta priekšā, cik lielā mērā viņš slikts un pretējs Radītājam. Un tad, atbilstoši savām pūlēm, viņš pievērsīsies labošanai.

Visas labošanās, tāpat kā arī mūsu grēki – tas arī ir Radītāja darbs. Rezultātā visi noziegumi un to izpirkšana, gaisma, kuru mēs pievelkam, lai noskaidrotu ļaunumu un tā labošanu, saplūsmes gaisma – tas viss tikai tādēļ, lai sniegtu labpatiku Radītājam. Sanāk, ka atklājot grēkus un to izpirkšanu, cilvēks saniedz apkampienus ar Radītāju un pēc tam saplūsmi.

No nodarbības pēc raksta no grāmatas „Šamati”, 06.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: