Globalistika – zinātne par jaunu pasauli

Globalistika (no lat. Globus – zemeslode, zinātne par vispārējo) – zinātne, kas studē cilvēces un pasaules attīstības likumsakarības vienotībā, reālos Zemes nosacījumos, kuros ietilpst gan Zemes galīgie izmēri, kas ierobežoti ar dabas resursiem, gan antropogēnā pārslodze. Pasaule – tā ir cilvēce un tās apkārtējā vide.

Globalistika aptver vienotu pasauli ar vienotu skatienu un apraksta šo pasauli, tās attīstības dinamiku, tās iekšējās kopsakarības ar apkopoto parametru vienoto sistēmu.

Globalistika studē cilvēces attīstības kopējas likumsakarības kvantitatīvā veidā, un konstruē vadāmās dzīvesspējīgās pasaules iekārtas kvantitatīvos modeļus antropogēni pārslogotās Zemes nosacījumos. Globalistika harmoniski savieno fundamentālus un lietišķus pētījumus un izstrādes.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: