Krīze – jauna dzimšana

Lasot Zoar Grāmatu, nepieciešams iztēloties saikni starp visiem Zemes iedzīvotājiem un šīs augstākās sistēmas atklāšanu. Tad mēs sapratīsim, ka Aba ve Ima, IŠSU”T, ZO”N, par kuriem stāsta Zoar, tie ir mūsu savstarpējās saiknes veidi.

Mēs atrodamies šajā sistēmā, kura mūs savieno. Šajās mūsu savstarpējās saiknēs ir desmit sfirot. Desmit sfirot – tā ir vesela pasaule: Z”A un Malhut – tas ir ZON, hohma un bina – tie ir augstākie Aba ve Ima un IŠSU”T (Israēls Saba ve Tvuna), keter – tas ir Atik un Arih Anpin, puse no augstākā, puse no zemākā.

Tas ir, saikni starp mani un tevi mēs varam dalīt piecās pasaulēs vai piecās sfirot – keter, hohma, bina, Z”A, malhut vai ZO”N, ABA ve Ima un Keter utt. Visu šo uzbūvi mēs apgūstam Acilut pasaulē.

Ja es pielīdzinos tev, tad man sevi jāizlabo visos šajos veidos – protams, kādā noteiktā pakāpē, nevis pabeigtā izlabotā stāvoklī (Gmar Tikun). Atbilstoši tam es tev pietuvinos.

Starp katru cilvēku un viņa biedru ir 125 pakāpieni. Kad katrs izzina biedru visā viņa pilnībā, viņš izzina visu sistēmu, jo atsevišķais un kopējais ir vienlīdzīgi. Un tā mēs virzamies uz priekšu.

Kabalas zinātnē mēs apgūstam to, kas atrodas starp mums – nevis sevi pašu, bet mūs saistošos pavedienus – saiknes veidus, kas starp mums pastāv. Tādējādi mēs studējam, ko nozīmē mēneša Sākums (Roš Hodeš), nedēļas Sākums (Roš šavua), nedēļas Beigas (Sof šavua), Sestdiena (Šabat), Svētki. Tie ir visiespējamākie saiknes veidi, kas pastāv šajā tīklā, saskaņā ar īpašām darbībām, kuras norisinās pašā sistēmā. Pati par sevi šī sistēma darbojas atbilstoši savam mērķim. Katrs no mums – vēlme baudīt. Šajā vēlmē nekā nav, tā ir pilnīgi bez formas, nedzīvā nedzīvais līmenis – pīšļi, no kuriem ir radīts viss.

Sistēma atmodina šos pīšļus, sāk tos atdzīvināt arvien vairāk un vairāk, un tad mēs – šie bezformīgie matērijas recekļi – sākam attīstīties. Visi attīstās, nostiprinās un tiek uzturēti vienīgi ar to pašu sistēmu. Mums nav nekā cita, izņemot to, tajā mēs dzīvojam.

Tādējādi sacīts: „Tu atdzīvini pasauli” – augstākā gaisma, kas valda šajā sistēmā. Tā atmodina mūs no divām pusēm. No vienas puses, tā izraisa mūsos vēlēšanos uz saikni ar citiem, citādi mēs nesaņemam pietiekami dzīvinošo enerģiju, jo mūsu dzīve ir atkarīga no mūsu iekļaušanās tajā pašā sistēmā, kurā norisinās visiespējamākie apmaiņas procesi – kā mūsu ķermenī, kurā rit asinis, limfa, cauri iet nervu impulsi, strādā visas iespējamās saiknes sistēmas.

Dzīvības uzturēšana – tā ir saikne starp elementiem, enerģijas ienākšana un iziešana, vielmaiņa, bet mūsu savstarpējā saiknes sistēmā – apmaiņa vēlmju līmenī.

Tādēļ mums jādomā, kādā veidā mēs varam paši atmodināt šo sistēmu, negaidot, kamēr tā atmodinās mūs „savā laikā” („beito”), saskaņā ar savu programmu, kuras darbu mēs uz sevis sajūtam, taču ne ļoti patīkamā veidā.

Ja mēs spēsim šo sistēmu atmodināt, mēs to sajutīsim kā patīkamu, ņemot vērā, ka mērojot ceļu uz šo sistēmu, mēs to sākam saprast, piekrist tai – tam, ka mums ir jāatdod, jābūt savstarpēji saistītiem vienam ar otru, jāiekļaujas tajā pašā sistēmā. Šīs sistēmas vispārējais likums – galvojums, pilnīga visu daļu savstarpējā saikne. Tāds ir vesela organisma, kurš atrodas harmonijā, pilnīgā globālā, integrālā saiknē, likums.

Tādējādi mēs lasām Zoar Grāmatu, kura klāsta par to pašu sistēmu. Kabalisti nestāsta neko citu, turklāt vairāk nav par ko runāt. Mūsu pasaule – tās pašas sistēmas atgriezeniskais atveidojums, kurš ir galīgi sabojāts. Tas ir, saiknes tajā it kā pastāv, taču mēs tās neredzam, neapgūstam pareizi un neprotam tās izmantot. Viss otrādi.

Tāpēc krīze, kuru šodien atklājam, būtībā ir tās pašas mūsu savstarpējās saiknes sistēmas atklāšana. Tostarp, tulkojumā no sengrieķu valodas vārds „krīze” nozīmē „risinājums”, pagrieziena punkts, tas ir, labošanās, nevis sabojātība. Un tā patiešām ir labošanās.

Ivritā vārds „krīze” nozīmē „dzemdību akmeņi” („avnaim”) – pagātnē tā bija īpaša vieta dzemdētājām. Par to dižais Bībeles komentētājs RAŠ”I (12. gs.) raksta savā Bībeles komentārā (Bībele, nodaļa Šemot, 1, 16): „Uz dzemdību akmeņiem atrodas dzemdētājas vieta, kura citā – „avnaim” (akmeņi) vietā tiek dēvēta „mašber” (krīze)”.

Lasīsim Zoar Grāmatu ar cerību, ka mums atklāsies šī mūsu savstarpējās saiknes sistēma.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 02.10.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: