Integrālā audzināšana = brīvība

Jautājums: Ko integrālā audzināšana dos cilvēkiem? Ko tā viņos izveidos?

Atbilde: Tā veido manī pareizu attieksmi pret personīgajām īpašībām un ļauj vislabākajā veidā izmantot tās citu labā. Nav svarīgi, kādas tieši man ir vēlmes.

Es kļūstu brīvs un atrodu izpausmi visam, kas manī ir. Ja esmu ieguvis nolūku, kas vērsts par labu citiem, tad man nav nepieciešams analizēt un šķirot savas īpašības labajās un sliktajās. Es tās visas vienkārši izmantoju, lai darītu labu.

Tieši tad es esmu brīvs: es nebaidos no apkārtnes, nebaidos no sevis, nebaidos no Radītāja, es varu veikt atdevi personīgajās īpašībās, es esmu spējīgs uz visu, viss man ir atvērts, un caur mani strāvo visa Bezgalības gaisma.

No nodarbības pēc laikraksta „Narod” (Tauta), 27.09.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: