Bez apslēptības nav iespējams sasniegt pilnību

Raksts „Apslēptība” no „Šamati” grāmatas: Apslēptība – tā ir labošanās, bez kuras cilvēks nevarētu sasniegt nekādu pilnību, jo citādi viņš nav spējīgs izzināt garīgā svarīgumu.

Mūs radīja gaisma kā vēlmi baudīt, tāpēc arī pilnībā atrodamies tās varā, un nesajūtam sevi kā eksistējošus. Tāpat arī šodien mēs pagaidām vēl nesajūtam  savu eksistenci, taču tas, kas mums ir – tā ir viltus sajūta. Sajust sevi kā atdalītu, attālinātu, atšķirtu ir iespējams tikai ar nosacījumu, ka stāvi pretī tam, no kura esi atšķirts.

Taču mēs nejūtam, ka atrodamies pretī Radītājam, pretī gaismai, un tāpēc nevaram nosaukt sevi par eksistējošiem. Turklāt mēs esam spiesti uztvert visu pretstatu kontrastā: kā „Es” un kaut kas ārpus manis. Tad attiecībā pret šo „ārpus” es varēšu noteikt, kāds es esmu pats.

Taču tiktāl es palieku viens – kā lieta, kas atrodas sevī pašā, es neko nevaru par sevi pateikt, jo nav kā tāda, attiecībā pret ko es varētu sevi izmērīt.

Tāpēc vēl līdz tam brīdim, kad cilvēks varēs sevi apturēt, izdarīt samazinājumu uz savu ego, tas ir, „pāriet mahsomu” (robežu uz garīgo pasauli) un nostāties pretim Radītājam – viņš vēl netiek dēvēts par radījumu. Tas tiek dēvēts tikai par sagatavošanās laiku, kad mēs pilnībā esam pārvaldāmi no augšienes.

Tikai pēc tam, kad mēs paši esam gatavi vērst attiecībā uz sevi apslēptību, kas nostājas starp mums un Radītāju, tad mēs atdalāmies no Viņa un iegūstam patstāvīgu eksistenci.

Apslēptība piešķir augstākajam svarīgumu manās acīs. Tajā mērā, kādā es vēlos sasniegt šo īpašību un nevaru, jo tā slēpjas – es sajūtu tās svarīgumu.

Rezultātā es nonāku pie tā, ka pats sāku novērtēt apslēptību, jo tā pārvēršas par manu tilpni, kas paredzēta gaismai. Kā sacīts: „Ir dota gudrība (hohma) pieticīgajiem”. Pateicoties tam, ka es padaru par vēl pieticīgāku manu vēlmi baudīt – es varu izzināt Hohma gaismu, kas atrodas man pretī, pieņemot to atstarotajā gaismā, atdeves dēļ.

Tāpēc apslēptība palielina manu garīgo tilpni par „620” reizēm, un dod man jaunu vajadzību – baudījuma vietā es vēlos izzināt Dodošā svarīgumu. Pašā apslēptībā atrodas garīgās tilpnes visas īpašības.

No nodarbības pēc raksta no „Šamati” grāmatas, 21.07.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed