Kabalisti – par realitātes uztveri, 9. d.

Piezīmes iekavās – manas

Mums nav nekādas izzināšanas un uztveres nekādā materiālā

Nav iespējams izzzināt būtību ar domu. Vēl vairāk, mums nav dots izzināt pat savu personīgo būtību. Es jūtu un zinu, ka ieņemu pasaulē zināmu apjomu, kas ir ciets, karsts, ko es domāju un tamlīdzīgi, un tas viss izpaužas manas būtības iedarbību rezultātā.

Taču ja man uzdos jautājumu: „Kāda ir tava būtība, no kuras nāk visas šīs izpausmes?”, – es nezināšu, ko atbildēt, jo Vadība novērš būtības izzināšanu, un mēs izzinām tikai darbību veidu un izpausmes, kas nāk no būtības.

Bāls Sulams. Ievads Zoar Grāmatā, 12. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: