Saņemt – nozīmē atklāt sevī

Jautājums: Kā lai izplata vēstījumu par atdevi, nezinot, kas tas ir?

Atbilde: Jūs vēl nevarat to zināt, jo jums pietrūkst lūgums par labošanos, vēlmi atdot. Kā tad tu pratīsi kaut ko saņemt pareizi? „Dodiet man atdeves spēku, – tu saki, – un tad es to izplatīšu pasaulē”. Taču šī prasība ir egoistiska, ar to nav iespējams vērsties pie garīgās sistēmas.

Vajadzībai pēc atdeves jāiet pa priekšu visam pārējam. Mums tās nav – tas patiešām tā ir. Ko darīt? Mums ir grupa – ar to arī sāksim. Mums ir pasaule – ar to arī sāksim.

Tu atrodies uz garīgo kāpņu pakāpiena. Daži atrodas augstāk, un attiecībā pret tevi tie ir kā pirmavoti, kuri paskaidro, kas jādara. Daži atrodas zemāk – tā kopumā ir pasaule. Ir tādi, kuri tev vienlīdzīgi – biedri no visas pasaules. Tad arī sāc veidot savu nākamo stāvokli.

Kad Zeir Anpin paceļas augšup uz savu vecāku parcufu Aba ve-Ima, lai no tā saņemtu gaismu Malhutai un dvēselēm, – vai tad iepriekš tas ir pazīstams ar augstāko pakāpienu? Viņš ar to ir pazīstams tikai tad, ja tam ir Galgalta ve-Einaim, atdeves tilpnes, kas līdzinās parcufa Ima AHAPam. Zeir Anpin acīs viss šis AHAP ir tumšs, melns, jo viņa atdeve atrodas līmeni augstāk. Tā ir tumsa, kuru izraisa gaisma, kuras ir daudzkārt vairāk salīdzinājumā ar to, ko Zeir Anpin pats ir spējīgs atdot.

Ja tu pieprasīsi no manis atdot pēdējos ietaupījumus, attiecībā pret mani tā būs tumsa. „Tā taču ir tava nākamā pakāpe!” – tu saki. Taču es to nesaprotu. Tādējādi arī Zeir Anpin sajūt savu vecāku parcufu tikai paceļoties augšup uz Galgalta ve-Einaim, ne iepriekš.

Kā iespējams sajust atdevi, sajust augstāko, ja tu pats neesi sasniedzis tādu pašu stāvokli? Vai tad var kaut ko saņemt tāpat vien? Garīgajā „saņemt” – nozīmē kaut ko atklāt savās tilpnēs. Tas nav pasta sūtījums, šeit nepieciešamas iekšējas pārmaiņas. Tikai ar ekrāna un atstarotās gaismas palīdzību tu sevī atklāsi atdevi.

No augšienes nekas neatnāks pats par sevi. „Augšienes” vispār nav – viss ir tevī. Visus augstākos parcufim tu izpaud, izkārto iekšienē. Sākotnēji cilvēks atrodas Bezgalībā. Tikai tad, ja viņš vēlas ar to nodibināt saikni, cilvēkā izkārtojas kāpņu pakāpieni. Visas pasaules pastāv tikai cilvēka uztverē, ja viņš pats sev tās izvirza.

No nodarbības pēc laikraksta „Narod”, 27.09.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: